• 2 تمرین 2

  دست ها را دو طرف صورت قرار دهید ، سپس دست ها را به سمت داخل فشار دهید و پوست را پائین بکشید. پس از 7 ثانیه دستها را از صورت بردارید …

  بدون نظر | نمایش | ۱۳۸۸/۰۶/۱۳

 • 8 تمرین 8

  دستها را ازطرفین به موازات شانه ها بالا بیاورید. دست ها را از آرنج خم کنید. دست ها را مشت کنید و با انگشت دست و اشاره پوست دو طرف چانه را ……

  بدون نظر | نمایش | ۱۳۸۸/۰۶/۱۳

 • 3 تمرین 3

  دستها را دو طرف بینی بگذارید. سپس دستها را به سمت داخل فشار دهید و به سمت بیرون بکشید.همراه با این عمل پوست صورت به طرفین کشیده می شود.پس از 7 ثانیه ……

  بدون نظر | نمایش | ۱۳۸۸/۰۶/۱۲

 • 4 تمرین 4

  چشم ها را ببندید و جمع کنید.ابرو ها را پایین بیاورید.گونه ها را بالا ببرید.دو طرف دهان را بالا بکشید .پس از 5 ثانیه انقباض رها کنید و به عضلات صورت استراحت ……

  بدون نظر | نمایش | ۱۳۸۸/۰۶/۱۲

 • 5 تمرین 5

  دستها را دو طرف صورت و نزدیک گوشها بگذارید. سپس دستها را به سمت داخل فشار دهید و به سمت داخل بکشید. همراه با این عمل پوست صورت به سمت داخل کشیده ……

  بدون نظر | نمایش | ۱۳۸۸/۰۶/۱۲


123

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب