حرف ط

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

طاعون

دیدن طاعون در خواب ، جنگ و کارزار است همچنین فتنه و بلا.

طاووس

حضرت دانیال می فرماید: دیدن طاووس در خواب زن مفسده است اگر بیند طاووس از خانه وی پرید، زن طلاق دهد . اگر بیند طاووس را کشت ، دختری را دوشیزگی ببرد . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن طاووس در خواب بر دو وجه است : 1-پادشاه عجم 2- بزرگی مالدار.

طبل

طبل در خواب سخنی دروغ است . اگر با طبل رقص بود ، کاری با منفعت کند . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن طبل در خواب انجام کاری باطل است.

طبیب

اگر بیند طبیب، بیماری را شفا داد ، یکی از راه فسق به راه دین آورد. اگر بیماری او زیاد باشد ، خلاف این است . ابراهیم گوید : اگر دید طبیب بیماری را دارو داد و سودمند بود ، علم گوید و مردم با علم او کار کنند . اگر دارو نافع نبود، تأویل به خلاف این است . طبیبی کردن در خواب مردم مصلح را دلیل بر راه آخرت و مردم مفسد را دلیل بر صلاح تن و کسب معیشت باشد.

طحال

دیدن طحال در خواب ، مال و شادی است . طحال هر جانوری که گوشت او حلال است ، دلیل بر مال حلال است و جانوری که گوشت آن حام است ، دلیل بر مال حرام است.

طعام

هر طعامی که طعم آن شیرین باشد ، دلیل بر عیش و نوش است . هر طعامی که در خواب خوردن آن دشوار و بیمزه است ، رنج و اندوه است و هر طعامی که ترش باشد بیماری است .اگربیند تمامی طعامی که در خانه داشت ، خورد ، عمر او به آخر رسیده است .

طلاق

اگر بیند زن خود را طلاق داد و یک زن بیشتر نداشت ، شرف و بزرگی یابد . اگر او زنان بیشتر داشت ، در بزرگی او نقصان پیش آید. امام صادق (ع) میفرمایند : اگر بیند زنش را طلاق داد ، کاری کند که از آن پشیمان شود .

طوطی

دیدن طوطی در خواب دلیل بر فرزند و غلام باشد. اگر بیند طوطی از دست او پرید ، فرزندش سفر کند .


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب