حرف ظ

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

ظلم

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر وی ظلم شد ، بر ظلم کننده نصرت یابد. اگر بیند او بر کسی ظلم کرد مظلوم بر او نصرت یابد.

ظلمات

اگر دید در ظلمات بود و ناگهان به روشنی آمد. راه دین بروی گشاده شود. اگر دید از ظلمات آمد و باز به ظلمات بازگشت ، دلیل گمراهی است . جابر گوید : ظلمات دلیل غم است .


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب