حرف ی

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

یاسمن

یاسمن در فصل خود دلیل بر فرزندی مقبول است و بریدن آن غم است . اگر کسی به او داد ، میان آنان جدائی افتد . درخت یاسمن زنی توانگر است.

یاقوت

یاقوت در خواب زن است . اگر یاقوت سرخ بود یا سبز ، زنی خوب منظر است . اگرزنش حامه باشد دختری زیبا آورد . اگر یاقوت یافت ، حاجتش روا شود . اگر یاقوت بسیار داشت ، مال بسیار است .

یخ

محمد بن سیرین گوید : یخ در خواب غم و غصه است به خصوص در سرما . جابر گوید : یخ فراخی است .اگردر تابستان یخ جمع می کرد ، مال جمع کند .ابراهیم گوید : اگر در زمستان باشد عیش خوش است .

یوزپلنگ

دیدن یوزپلنگ در خواب دشمنی فروملیه است . اگر به او حمله کرد ، از دشمن به او ضرر رسد . اگر بر یوزپلنگ غالب شد ، بر دشمن پیروز گردد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب