عكسبرداري ازوجود انرژي پيرامون موجودات زنده

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ سه شنبه, 20 مرداد, 1388 / بدون نظر

دردهه 1980 فيزيكدان لهستاني برندهي جايزه ي نوبل، ياكوب يوديكو ناريكويچ شروع به پژوهش درموردنوعي روش عكاسي بااستفاده ازشارژ الكتريكي با ولتاژ وبسامدبالا ، به جاي استفاده ازنوركرد.اين روش اوراقادرساخت كه ازانرژيهايي كه ازموجودات زنده ساطع مي شودعكس بگيرد
درجريان انقلاب كبيرروسيه كشفيات ياكوب ازبين رفت تا اينكه روش عكس برداري اودرسال1939 به شكل تصادفي دوباره توسط سيميون كرليان كشف شد
شارژمشابهي ازفيلمي كه برروي آن يك نمونه آشكارشدند.علي رغم اينكه دراين روش ازهيچ منبع نوري استفاده نشد،درهربارعكاسي ،هاله اي ازانرژي كاملا مشهودبود
روش عكس برداري كرليان تا قبل از سال1960 جزواسرار طبقه بندي شده اتحادجماهيرشوروي محسوب ميشد
تصاويرتهيه شده بااستفاده از روش شارژ الكتريكي به عنوان مدركي علمي ازوجودانرژي زيستي مطرح شد
پژوهش هايي كه درديگرنقاط دنيا انجام گرفت به اين كشف منجرشدكه نوري كه ازيك سوژه منتشرمي شود،بسته به حضورنيروي حيات يازندگي تغيير مي يابد
به عنوان مثال ، ميدان انرژي برگي كه به تازگي ازدرختي كنده شده همراه باخشك شدن آن كوچك ترمي شود
عكس هاي گرفته شده ازدست انرژي درمانگران افزايش چشمگيري رادرتخليه ي انرژي به هنگام اجراي عمليات انرژي درماني نشان مي دهد
روش عكاسي كرليان نشان داده است كه ظاهراقالب يا طرح كلي انرژي مشهودي درسطح انرژي زيستي كه هرموجودزنده اي ازآنجا رشدمي يابد، وجوددارد
به عنوان مثال باروش عكسبرداري كرليان توانسته انددرحالي كه نيمي ازبرگ اصلي بريده شده بود،تصويري ازيك برگ كامل راثبت كنند، كه اين به اثرفانتومي برگ معروف است
البته به گفته يه انرژي درمانگراين انرژيهاي اطراف بدن انسان دراين روش عكسبرداري هاله هاي حرارتي انسان مي باشد نه هاله هاي انرژي انسان .زيرا هاله هاي انرژي انسان نامنظم نيستند


دسته بندی شده در : انرژي درماني
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب