حافظه خود را تقويت كنيد

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ چهارشنبه, 11 شهریور, 1388 / بدون نظر

كارايي دانش نوين عصر حاضر در تقويت نيروي حافظه نيز به زمينه هايي مانند افزايش ظرفيت سلولهاي مغزي، افزايش توان بازخواني و شناخت داده ها و در نهايت دستيابي به تسلط در اين فرآيندها محدود مي شود. امروزه كارشناسان علوم آموزشي براي يادگيري بهتر و تقويت حافظه روشهاي گوناگوني پيشنهاد مي كنند:

روش منطقي: در اين روش با توجه به مفاهيم و ارتباط ميان شباهتها و تفاوتها و روابط كلامي موضوع مورد نظر در ذهن سازمان دهي مي شود.

درك مفهومي موضوع: اگر به مفهوم درس توجه بيشتري شود، شكي نيست كه موضوع بهتر در ذهن باقي خواهد ماند. اين پديده را حافظه مفهومي مي نامند. البته اين مطلب در تمام موارد قابل تعميم نيست. به عنوان نمونه جدول ضرب قابل درك مفهومي نيست.

فرا يادگيري: هنگامي كه فرد بتواند درس آموخته شده را بدون كوچكترين اشتباهي پس دهد مي توان گفت آن را ياد گرفته است. فرا يادگيري عبارت است از يادگيري به مراتب فراتر از اين حد. اين روش باعث مي شود كه داده هاي آموخته شده در ذهن كاملا مستقر شوند. بسياري از مهارتهاي حركتي مانند دوچرخه سواري يا شنا هرگز فراموش نمي شوند چرا كه ما اغلب آنها را بسيار فراتر از سطح اجراي بي غلط تمرين كرده ايم.

يادگيري بي فاصله و با فاصله: درس خواندن بي وقفه و بدون فواصل استراحت را يادگيري بي فاصله و مطالعه با فواصل استراحت را يادگيري با فاصله مي نامند. نتايج كارآزماييها حاكي از آن است كه روش يادگيري با فاصله بسيار بهتر از يادگيري بي فاصله است.

روش تقويت هوش و حافظه از راه قياس منطقي: نوعي هنر است كه به كمك آن به خاطر سپردن مطالب و جدا نمودن اشكالات از هم آسان تر مي شود. در اين روش اولين حرف كلمات را در قالب شعر يا تركيبي زيبا به خاطر مي سپاريم.به طور كلي حافظه از دو بخش حافظه كوتاه مدت و بلندمدت تشكيل شده است.حافظه كوتاه مدت در تكرار مطالبي مانند شماره تلفن براي مدت كوتاه به ما كمك مي كند اما در بلندمدت كارايي ندارد. در حافظه بلندمدت اطلاعات در بخشهايي از مغز ثبت و گاه به طور دائم ضبط مي شوند. در يوگا اعتقاد بر آن است كه تقويت حافظه در رسيدن به آگاهي كل و مرحله رهايي مؤثر است.

يوگا از راههاي گوناگوني در تقويت حافظه نقش دارد:
_ عمق بخشيدن به ادراك به دليل محدوديتهاي حاكم بر حواس پنج گانه، ادراك بشري حتي در حالت فعاليت آرماني خود نيز گاه محدود و نارسا است. بنابراين نخستين گام براي دستيابي به ادراك بهتر افزايش حساسيت گيرنده هاي ادراكي است. در آئين يوگا براي اين كار از روش تحريك و رهاسازي استفاده مي شود. تحريك از طريق روشهاي پاك سازي يا كريا و رهاسازي از طريق تمرينهاي تنفسي، شاواسانا (رهاسازي و آرامش كل بدن) و بسياري از تمرينهاي ديگر امكان پذير است.
_ كاهش ميزان پرش افكار و افزايش توان تمركز. تمرينهاي يوگا به گونه اي طراحي شده اند كه در نهايت منجر به افزايش توان تمركز و رسيدن به حالت رهايي ذهن از افكار ناخواسته مي شوند. يكي از دستاوردهاي اين حالت رسيدن به توان مهار ارادي فعاليتهاي ذهني است. با اجراي تمرينهاي يوگا حتي اگر فرد امكان رسيدن به ابر آگاهي را پيدا نكند نيز دست كم به نيروي تسلط بر ذهن خود دست خواهد يافت و مي تواند از ميان موضوعات گوناگون به طور ارادي ذهن خود را بر موضوع مورد نظر متمركز كند و آن را به خوبي ياد بگيرد بدون آن كه افكار مزاحم مانع راه او شوند.
_ فعال سازي بخشهاي نهفته مغز . بد نيست بدانيد حتي مشهورترين نوابغ تاريخ بشر نيز بيش از 10 درصد ظرفيت مغز خود را به كار نگرفته اند. اغلب ما كمتر از پنج درصد ظرفيت مغزي خود را استفاده مي كنيم البته با كمك تمرينهاي يوگا مي توان نواحي خفته و غيرفعال مغز را نيز به كار گرفت.
_ جداسازي خاطرات سودمند از خاطرات بي فايده هدف غايي بهبودي حافظه در اصل شناخت منشا افكار و پي بردن به سرچشمه وجودي انسان است. به اين منظور مي بايست خاطرات سودمند و درس آموز را از خاطرات رنج آور و بي فايده جدا ساخت. يكي از اهداف تمرينهاي يوگا نظم بخشيدن به خاطرات ضبط شده در ذهن انسان است. يادآوري خاطرات بي فايده تنها انرژي رواني انسان را به هدر مي دهد. تمرينهاي تنفسي مؤثر در تقويت حافظه. پيش از شروع مطالعه مي توانيد با كمك تمرينهاي تنفسي ذهن خود را از افكار متفرقه رها كنيد.


دسته بندی شده در : يوگا
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب