فرهنگنامه يوگا از ( C تا E )

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ شنبه, 7 شهریور, 1388 / بدون نظر

( C )

CHAKRA: دايره – چرخ – مراكز سايكيك كه درون كالبد پرانيك قرار گرفته اند – نقاط تماس ناديها با هم – چاكراهاي اصلي عبارتند از: مولادهارا ، سوادهيستهانا ، ماني پورا ، آناهاتا ، ويشودهي ، آجنا و ساهاسرارا.

CHARVAK: يكي از مكاتب فلسفي هند كه تنها پديده هاي ملموس را معتبر مي داند.

CHELA: مريد .

CHIDAKASHA: فضاي هوشياري كه در ناحيه سر تجربه مي شود.

CHIT: هوشياري ابدي و ازلي.

CHITTA: هوشياري فردي كه شامل مراتب نيمه آگاه و ناخودآگاه ذهن مي شود – حافظه ، تفكر ، تمركز ، توجه ، تعمق. سين مودرا (Cin-mudra): مهر هشياري، حالتي معمول در دست(مودرا) در وضعيت مديتيشن (ديانا) که در آن انتهاي انگشت نشانه و شست با يکديگر در تماسند و بقيه انگشتان به حالت مستقيم حفظ مي شوند.

سيت (Cit): هشياري، حقيقت غايي فراهشيار، رجوع کنيد به آتمان، برهمن .

سيتا(Citta): چيزي که هشيار است، هشياري معمولي، ذهن، متضاد سيت

چاکرا(Cakra , Chakra): چرخ، چاکرا در لغت به معني چرخ ارابه است اما در استعاره به مراکز رواني_انرژي زاي جسم پنهان (سوکشاما- شاريرا) اطلاق مي شود. در يوگاي بوديستي پنج چاکرا در بدن شناخته شده است در حالي که در يوگاي هندي بيش از هفت عدد از اين مراکز ذکر مي شود که شامل: مولا-آدهاراچاکرا (مولادهاراچاکرا) در قاعده ستون فقرات، سواديشتانا چاکرا در ناحيه تناسلي، مانيپورا چاکرا در ناف، آناهاتا چاکرا در قلب، ويشودا چاکرا يا ويشودي چاکرا در گلو، آجنا چاکرا در ميان سر ، ساهاسرارا چاکرا در فرق سر هستند.

( D )

DHARAKASHA: فضاي در برگيرنده مولادهارا ، سوادهيستهانا و ماني پورا.

DARSHANA: ديدن – نگريستن – مكاتب فلسفي هند كه به شش دسته تقسيم مي شوند و عبارتند از: سانكهيا ، يوگا ، پوروا ميمانسا ، ودانتا ، وايششيكا و نيايا.

DEVATA: رب النوع.

DHARANA: متمركز كردن ذهن بر روي يك نقطه – تمركز.

DHARMA: نقش طبيعي كه هر شخص در زندگي ايفا مي كند – قانون اخلاقي – وظيفه.

DHYANA: مديتيشن – مراقبه.

DIKSHA: مشرف شدن به زندگي معنوي توسط گورو.

دارشانا(Darshana): مشاهده، مشاهده در مفهوم کلامي و استعاره اي آن، نوعي روش فلسفي مانند دارشانا يوگاي پاتنجلي، رجوع شود به دريشتي .

دوا(Deva): کسي(مذکر) که مي درخشد، هرالهه مذکرمانند شيوا، ويشنو، يا کريشنا، در هر دو صورت حقيقت غايي و فرشته اي بلند مرتبه .

دوي( Devi): کسي (مونث) که مي درخشد، هر الهه مونث مانند پارواتي، لاکشمي، يا رادا در هر دو صورت حقيقت غايي(در قطب مونث خود) و فرشته اي بلند مرتبه .

دهارانا(Dharana): نگه داشتن، تمرکز، ششمين پايه (آنگا) از يوگاي هشتگانه پاتنجلي .

دهارما(Dharma): حامل، اصطلاحي با معاني متعدد که غالبا به معني قانون، مشروعيت، پرهيزگاري، نيکوکاري، تعادل به کار مي رود.

ديانا(Dhyana): تصور، مديتيشن، هفتمين پايه(آنگا) از يوگاي هشتگانه پاتنجلي .

ديکشا(Diksha): معرفي کردن، معرفي و آشنا شدن با جنبه هاي پنهان يوگا يا استادان يوگا در سطحي ويژه، تمامي يوگاي سنتي به همين روش فعاليت مي کند.

دريشتي( Drishti): منظره، نما، چشم دوختن و نگاه دقيق در يوگا به محل هايي مانند نوک بيني يا نقطه ميان دو ابرو، رجوع شود به دارشانا .

دوهـکـا(Duhkha): رنج بردن، يکي از واقعيت هاي بنيادين زندگي که از جهالت (آويديا) ذات حقيقي ما (به عبارت ديگر، خود يا آتمان) ناشي مي شود.

( E )

EKADASI: يازدهمين روز از هريك از دو نيمه ماه قمري.

EKAGRATA: متمركز كردن ذهن.


دسته بندی شده در : ورزش و سلامت ,يوگا
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب