فرهنگنامه يوگا از ( J تا L )

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ شنبه, 7 شهریور, 1388 / بدون نظر

(J)

JAGRAT: نخستين بعد هوشياري – بيداري.

JAPA: تكرار مانترا.

JIVA: هويت فردي.

JIVATMA: روح فردي.

JIVAN MUKTA: زنده آزاد – كسي كه در زندگي فعلي خود به رهايي دست يافته باشد.

JNANA: دانش شهودي.

JNANENDRIYA: پنج اندام حسي كه شامل گوشها ، پوست ، چشمها ، زبان و بيني مي باشند.

جاينا(Jaina): گاه جاين نيز ناميده مي شود: مربوط به جيناها (فاتحين)، استادان رها شده از جاينيسم: عضوي از جاينيسم، سنتي روحاني که به وسيله واردامانا ماهاويرا پايه ريزي شد، وي معاصر بودا بود.

جاپا(Japa): زمزمه کردن، ذکرو تکرار مانترا

جيواتمان(Jiva-atman , Jivatman): خود شخصي، هشياري فردي، متضاد خود غايي (پاراما-آتمان)

جيوان موکتا(Jivan-mukta): آن که در عين زندگي رها شده است. استادي که درعين زندگي در غالب مادي خود به رهايي (موکشا) دست يافته است.

جيوان موکتي( Jivan-Mukti): رهايي زنده، حالت رهايي حين زندگي مادي، رجوع شود به ويدها-موکتي

جنانا(Jnana): دانش، معرفت، بر حسب زمينه به دانش دنيوي و معرفت غير مادي اطلاق مي شود. همچنين به پراجنا و آويديا نيز رجوع کنيد.

جنانا يوگا(Jnana-Yoga): يوگاي معرفت، روشي براي رهايي بر اساس معرفت يا درک مستقيم خود متعالي (آتمان) با کاربرد مداوم بصيرت و افتراق واقعي از غير واقعي و کناره گيري از آنچه که غير واقعي (يا بي ارتباط با رهايي) محسوب مي شود.

(K)

KAIVALYA: رهايي – موكشا.

KALPA: يك روز برهما.

KAMA: شهوت – آرزو – نياز عاطفي.

KANDA: ريشه – منشاء تمام ناديها – مركز تخم مرغي شكل اعصاب كه درست زير ناف قرار گرفته است.

KAPHA: بلغم – يكي از اخلاط سه گانه آيورودا.

KARANASHARIRA: كالبد علي – پوشش بدون واسطه روح.

KARMA: عمل – قانون عمل و عكس العمل كه آينده فرد را شكل مي دهد.

KARTA: انجام دهنده عمل.

KARMAPHALA: نتيجه عمل.

KARMA YOGA: يوگاي عمل – انجام اعمال همراه با آگاهي – يوگاي مديتيشن متحرك.

KARMENDRIA: پنج عضو فيزيكي عملكرد (پاها ، دستها ، اندامهاي صوتي ، مخرج و اندام تناسلي).

KIRTAN: خواندن نامهاي خداوند بصورت آواز.

KOSHA: غلاف يا كالبد – كوشاها عبارتند از آنامايا كوشا (كالبد فيزيكي) – پرانامايا كوشا (كالبد پرانيك) – مانومايا كوشا (كالبد ذهني) – ويگياناماياكوشا (كالبد اشراقي) و آناندامايا كوشا (كالبد سعادت).

KRIYA YOGA: نام برخي از تمرينات يوگا بخصوص هاتايوگا و كنداليني يوگا.

KSHETRAM: نقطه تماس چاكراها كه در جلوي بدن قرار گرفته اند.

KUMKUM: گرد مقدس قرمزرنگي كه در آيينهاي نيايش تانترا از آن استفاده مي شود.

KUNDALINI: انرژي حياتي كه در نزديكي انتهاي ستون فقرات قرار گرفته است – انرژي معنوي – پتانسيل تكاملي.

KUNDALINI YOGA: شاخه اي از يوگا كه به بيداري انرژي نهفته معنوي شخص مي پردازد.

KUSHA: گياه مقدسي كه در مراسم مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

(L)

LAYA: حل شدن – غرق شدن .

LAYA YOGA: يوگاي انحلال هوشيارانه فرديت.

LINGAM: سمبل مشخصه لرد شيوا – بعد مذكر آفرينش – سمبل كالبد اختري.

LOBHA: حرص – طمع.

LOKA: هفت مرتبه هوشياري كه عبارتند از: بهو ، بهووار ، سوار ، ماها ، جانا ، تاپو ، ساتيا.


دسته بندی شده در : ورزش و سلامت ,يوگا
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب