يوگاي چيني

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ چهارشنبه, 11 شهریور, 1388 / بدون نظر

چي کنگ يا کي کنگ يعني تربيت نفس يا تحصيل انرژي به منظور ترغيب هر فرد براي شرکت در فرآيند شفابخشي چند هزار فرم چي کنگ وجود دارد که مي توان آنها را به دو دسته کلي تقسيم کرد. چي کنگ دروني که جريان انرژي را در بدن تنظيم مي کند و چي کنگ بيروني که تبادل انرژي بين بدن و محيط را تنظيم مي کند. چي کنگ را به فارسي انرژي درماني هم ترجمه کرده اند تمرينات چي کنگ مي تواند به شکل نرم که فقط جريان انرژي را شامل مي شود يا به شکل خشنتر همچون تاي چي و کونگ فو را شامل شود. تمرينات آن نيازي به وسيله خاصي ندارد و موجب سلامتي جسمي و روحي مي شود در مورد تمرينات چي کونگ يا تائو يوگا دو کتاب مهم به فارسي ترجمه شده. 1- تائو يوگا و چي کونگ اثر اريک استيون يودلاو ترجمه مهيار جلالياني (نشر مثلث ).2- کي گونگ (به سوي جواني ابدي) اثر ژرار اد (ترجمه ناصر خدايار نشر آشيانه کتاب).

زندگي بالاترين دارايي و بزرگترين نعمت ماست ما حيات را از والدين خود گرفته ايم و اين قابليت را داريم که آنرا به فرزندانمان بدهيم زندگي ما توسط بدنمان حمل مي شود که اعمال حياتي آن همچون تغذيه و تنفس هر چه بهتر صورت گيرد حيات ما بهتر خواهد بود البته ما جنبه ديگري داريم که آن روح و قدرت تفکر است که آگاهي مي ناميم براي اينکه انسان واقعي باشيم بايد اين جنبه هم تغذيه شود. وقتي در اواخر دهه 1970 حکومت کمونيستي چين به اين نتيجه رسيد که ميراث فرهنگي تائو در چين را کاملا سرکوب و نابود نموده دوباره تعاليم تائو احيا و فراگير شد. البته با حذف عقايد قديمي و پالايش آن به شکل مجموعه اي از تمرينات بدني که براي سلامتي مفيد اند و همچون يک ورزش همگاني فراگير شد هر روز صبح ميليونها چيني در پارکها تايي چوآن مي کنند پزشکان چيني تکنيک هاي تائو را فرامي گيرند براي پي بردن به راز سلامتي و طول عمر تائو يست ها تمرينات تائو با قابليتي که در احياي جواني و تندرستي و طول عمر و سلامت جنسي داريد مي توانند در خدمت بزرگترين دارايي ما يعني حيات قرار گيرند.

تمرينات صد روزه که براي هر هفته از چهارده هفته آن تمرين به خصوصي دارد. هر تمرين روزانه با گرم کردن و ماساژ و تاکيد بر اعضا بدن شروع مي شود. در هفته اول تاکيد بر ريه و دستگاه تنفس است تمرين با ماليدن دو دست به يکديگر شروع مي شود سپس ماساژ طرفين بيني، پل بيني ، پايين بيني ، صورت ، مشت و مال سينه و بعد حرکات نرمشي بلند شدن روي نوک انگشتان و حرکت کمانگيري از طرفين که همراه با تنفس منظم هستند 8 بار انجام مي شود. اين حرکات نرمشي شبيه حرکات رزمي کاران است .

قسمت مهم تمرينات روزانه تمرينات مربوط به ساکن کردن يا متمرکز کردن ذهن يا فايق آمدن بر حواس پرتي است اين تمرينات بتدريج در طول اين چهارده هفته کاملتر مي شوند بنظر مي رسد اينکه براي لحظاتي به هيچ چيز فکر نکنيم کار ساده اي است اما کافي است افکاري که بي اختيار از ذهن مي گذرد را يادداشت کنيم آنموقع متوجه مي شويم ذهن چقدر خارج از اراده ماست و تقريبا غير ممکن است که بتوان آنرا ساکن کرد و لحظاتي به آن استراحت داد حتي وقت خواب هم ، ذهن همچنان به کار خود ادامه مي دهد و ما انواع رويا ها را درخواب مي بينيم اما به مرور در طول اين صد روز متوجه مي شويد امکان کنترل ذهن با تمرين وجود دارد و مي توان کسب نيروي اراده و ذهني فراواني از آن نمود براي فايق آمدن بر افکار و فرايند تفکر نمي توان از افکار و فرايند تفکر استفاده کرد بلکه اينکار را بايد بطور غير مستقيم انجام داد .از يک روش جريان قهقهرايي نقطه تمرکز که چشم ها به آن خيره مي شود از يک نقطه به نقطه ديگر منتقل مي شود و در هر نقطه مدت 3 دقيقه باقي مي ماند در انتهاي هر يک از تمرينات مربوط به ساکن کردن ذهن با ماليدن دست ها به يکديگر آنها را گرم نموده سپس صورت را با دستان ماساژ مي دهيم و چشم ها را براي لحظاتي با کف دستان مي پوشانيم .اين تمرينات که نشسته روي صندلي انجام مي گيرد در روزهاي ابتداي هفته اول با تنفس معمولي انجام مي گيرد و در اواخر هفته اول با تنفس عميق نقطه تمرکز ديد چشم در اين هفته از نقطه اي هم تراز چشم شروع مي شود و به نوک بيني منتقل مي گردد .

در هفته دوم بر کليه هم توجه مي شود و تمرکز روي آنها هم صورت مي گيرد با تنفس شکمي که در عمل دم سينه و جناغ را شل مي نماييم و ديافراگم پايين مي رود اين شيوه تنفس بر اعضا داخلي بدن خصوصا کليه ها تاثير دارد همچنين با دست محل کليه ها ، اطراف گوش را ماساژ مي دهيم و حرکات نرمشي کلي با هريک از دو دست و از پهلو انجام مي دهيم تمرينات مربوط به ساکن کردن ذهن در هفته دوم همان سير هفته اول را طي نموده و نقطه بعدي تمرکز ديد چشم از نوک بيني به اندازه دو سوم بيني بالا مي آيد و سپس به ميان دو چشم ختم مي گردد .

در هفته سوم علاوه بر ريه و کليه ها ، کبد هم مورد توجه قرار مي گيرد و با تمرکز بر روي آن همراه با تنفس شکمي ماساژ چشم ها و تحريک غدد اشکي و حرکات نرمشي کمر پايان مي پذيرد.
از آنجا که قويترين شکل انرژي در بدن ما انرژي جنسي است يعني تنها فرم انرژي که هنگام فعال شدن قدرتش افزايش مي يابد نظر به اهميت آن تمرينات ويژه اي دارد که انرژي جنسي را تبديل به نيروي حياتي بدن مي کند در اين تمرينات ابتدا با ماساژ سينه ها در زنان و بيضه ها در مردان انرژي جنسي افزايش مي يابد سپس اين انرژي براي تجديد نيروي حياتي بدن به خدمت گرفته مي شود حفظ انرژي جنسي مهم است مردان در هنگام انزال و زنان در هنگام قاعدگي انرژي از دست مي دهند و اين تمرينات سعي دارد دفع انرژي را کاهش دهد و با تبديل آن به انرژي حياتي بدن انرژي فزاينده اي براي شخص ايجاد کند که در شفا و تجديد قواي اندام و مغز بسيار مفيد است. به علاوه اين تمرينات در صدد به تعادل در آوردن انرژيهاي مذکر و مونث بدن است .
تمرينات مربوط به ساکن کردن ذهن در هفته سوم شيوه تنفس شکمي است . پس ازپيمودن همان سير تمرينات هفته اول و دوم و انتقال نقطه تمرکز به ميان دو چشم ابتدا چشمان را مي بنديم و با تصور خنده يکي از نزديکان انرژي دريافت شده را به گوشه داخلي چشم چپ و بعد چشم راست و وسط چشم چپ و وسط چشم راست و سپس پلک بالاي چپ بعد پلک بالاي راست و سپس پلک پايين چپ و پلک پايين راست انتقال مي دهيم سپس دوباره نقطه تمرکز را روي نوک بيني و برآمدگي بيني و ميان دوچشم و کاسه سر بالا مي آوريم .

در هفته چهارم تمرکز را امتداد مي دهيم به قلب که مهمترين عضو داخلي بدن است به علاوه حرکاتي براي زبان انجام مي دهيم و حرکات نرمشي با مشت شبيه حرکات رزمي کاران و حرکت بلند شدن روي نوک انگشتان پا و جهيدن در جا . تمرينات مربوط به ساکن کردن ذهن در هفته چهارم تنفس شکمي تند است با زمان دم و بازدم کلا يک ثانيه نقطه تمرکز که در هفته قبل به ميان دو چشم پايان مي يافته به ناف و اطراف شکم ادامه و اتصال مي يابد يعني در ادامه تمرينات مربوط به ساکن کردن ذهن و پس از طي همه مراحل گفته شده در آنها ابتدا سعي مي کنيم نقطه تمرکز را از چشم چپ به گوشه چپ لب و همينطور از چشم راست به گوشه راست لب انتقال و اتصال دهيم سپس به نوک بيني بعد به برجستگي بيني و ميان دو چشم سپس با چرخاندن زبان در يک جهت و خلاف آن و جويدن و قورت دادن بزاق و انتقال نقطه تمرکز همراه با پايين رفتن بزاق تمرکز را به حدود ناف برسانيم همراه با تکرار تنفس تند شکمي سپس دستها را روي ناف قرار داده و 36 بار در جهت و 24 بار در خلاف عقربه هاي ساعت ماساژ دهيم .

در هفته پنجم تمرکز را امتداد مي دهيم به طحال همراه با تمرين دندانها و لثه و ماساژ صورت و تحريک دست و انگشتان و کف دست .در هفته پنجم تمرين يوگاي جنسي علاوه بر ماساژ اندام جنسي تمرين براي جلوگيري از دفع انرژي جنسي نيز همراه مي شود. تمرينات مربوط به ساکن کردن ذهن در هفته پنجم همچون هفته چهارم است .با جزئي تغيير و اضافه پس از اينکه نقطه تمرکز را از چشم چپ به گوشه چپ لب و از چشم راست به گوشه راست لب و به ميان دو چشم انتقال داديم تمرکز را از مسير بيني به پايين انتقال مي دهيم همراه با تنفس .سپس نقطه تمرکز را ازميان دو چشم تا سقف دهان و از دهان به سمت سينه قلب ريه کبد کليه ها طحال لوزالمعده انتقال مي دهيم سپس همچون هفته چهارم مجددا نقطه تمرکز را از ميان دو چشم شروع و با چرخش زبان و قورت دادن بزاق و انتقال تمرکز به ناحيه ناف و مالش دستها تمرين را پايان مي دهيم .


دسته بندی شده در : يوگا
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب