فرهنگنامه يوگا از (T تا Y)

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ شنبه, 7 شهریور, 1388 / بدون نظر

(T)

TANMATRA: ماهيت ، كيفيت يا جوهره پنج عنصر اتر ، آتش ، هوا ، آب و خاك.

TANTRA: دانش باستاني و جهاني كه هدف اصلي آن فرازش طبيعت انساني از مرتبه تكامل فعلي و تجربه مراتب متعالي دانش ، تجربه و آگاهي مي باشد.

TAPAS: رياضت – گرما – فرايند سوزاندن پليديها.

TEJAS: درخشندگي – شعله يا نور طلايي – بيننده اي كه ناظر بر مرتبه سواپنا مي باشد.

TIRTHA: آبهاي مقدس – مكان مقدسي كه معمولا داراي جايي براي غسل و شستشو مي باشد.

TULSI: يكي از گياهان مقدس هندي كه توسط پيروان لرد ويشنو مورد استفاده قرار مي گيرد.

TURIYA: چهارمين بعد هوشياري – فراهوشياري – آگاهي همزمان از هر سه بعد هوشياري.

TYAGA: انقطاع تدريجي ذهن از عالم مادي.

تانترا(Tantra): نساجي، يکي از مشاغل سانسکريت شامل آموزش هاي تانتريک. سنت تانتريسم که بر جنبه شاکتي زندگي روحاني تمرکز دارد و در اوايل دوران پس از ميلاد مسيح ايجاد شد و حدود هزار سال پس از ميلاد به شکل کلاسيک خود درآمد. تانتريسم از جناح راست (داکشينا) يا محافظه کار و جناح چپ (واما) يا شاخه غير قراردادي يا خلاف عرف تشکيل مي شود که جناح اخير در کنار ساير عوامل، از آداب و تشريفات جنسي نيز بهره مي گيرد.

تاپاس(Tapas): برافروختگي، گرما، سختي و رياضت که يکي از اجزاي تمامي رويکردهاي يوگا براي معراج نفس است.

تاتوا(Tattva): وجود يا واقعيت، بخشي ويژه از هستي مانند آهامکارا، بودّي، ماناس، حقيقت غايي (همچنين رجوع شود به آتمان، برهمن)

توريا(Turia): چهارم، کاتورتا نيز ناميده مي شود، واقعيت معراج کننده که از سه مرحله قراردادي هشياري يعني بيداري، خواب، و رويا فراتر مي رود.

(U)

UDANA: يكي از پنج پرانا كه در ناحيه بالاي حلق فعاليت مي كند.

UPANISHAD: متون ودانتايي كه شامل تجارب و تعليمات قديسين درباره حقيقت متعالي مي باشد.

UPA PRANA: پنج پراناي فرعي كه مسئول عملكردهاي عطسه كردن ، خميازه كشيدن ، خاريدن ، آروغ زدن و پلك زدن مي باشند.

URDHWARETA: يوگيي كه انرژي جنسي خود را تبديل به انرژي معنوي نموده است. اوپانيشاد (Upanishad): نزديک نشستن، يکي از کتب مقدس که بخش نهايي ادبيات آشکار شده هندوييسم (به عبارتي نقش ودانتا در آموزش اينگونه اعمال مقدس) را نمايش مي دهد، مقايسه شود با آرانياکا، برهمنا، ودا.

اوپايا(Upaya): روشها، در يوگاي بوديستي به معني تمرين مهرباني(کارونا)، مقايسه شود با پراجنا

(V)

VAIRAGYA: عدم وابستگي.

VAJRA: رعد و برق – الماس .

VAJRA NADI: نادي كه اجاس درون آن جريان پيدا مي كند.

VARNA ASHRAM: قانون كاست (نظام طبقاتي) هندوها.

VASANA: آرزوهايي كه نيروي محركه پشت پرده تمامي افكار و اعمال زندگي مي باشند.

VATA: باد – يكي از اخلاط سه گانه آيورودا.

VAYU TATTWA: عنصر هوا.

VEDA: كهن ترين متون مقدس آرياييها كه بيش از پنج هزار سال پيش به رشته تحرير درآمده اند.

VICHARA: تعمق.

VIDYA: دانش.

VIGYANAMAYA KOSHA: غلاف يا كالبد ذهن متعالي.

VIJNANA: تواناييهاي شهودي ذهن – درك متعالي.

VIKALPA: باور بي اساس – خيال – تصور .

VISHUDDHI CHAKRA: مركز رواني واقع در ناحيه گلو – مركز پاكسازي.

VIVEKA: درك يا دانش راستين.

VRITTI: حركت دايره وار هوشياري.

VYANA: يكي از پنج پرانا كه در تمامي بدن پراكنده است.

(Y)

YAJNA: قرباني كردن.

YAMA: كنترل خويشتن – اولين پله آشتانگايوگا كه شامل آهيمسا ، ساتيا ، آستيا ، آپاريگراها و براهماچاريا مي باشد.

YANTRA: شكل صوري مانترا كه براي تمركز و مراقبه مورد استفاده قرار مي گيرد.

YOGA: اتحاد – روشها و تمريناتي كه هوشياري فردي انسان را با هوشياري كيهاني متحد مي سازد.

YOGA NIDRA: تكنيك خواب سايكيك يوگايي كه باعث ايجاد آرامش عميق مي شود.

YOGA SUTRA: متن باستاني كه توسط پاتانجالي درباره يوگا نوشته شده است.

YOGADANDA: عصاي چوبي به طول تقريبا 2 فوت با انتهاي U شكل كه براي تنظيم تنفس مورد استفاده قرار مي گيرد.

YOGI: كسي كه يوگا تمرين مي كند.

YOGINI: يوگي مونث.

YONI: منبع – زاهدان.

YUGA: يكي از تقسيمات زمان – يوگاهاي چهارگانه عبارتند از: كريتا ، تريتا ، دواپارا و كالي.


دسته بندی شده در : يوگا
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب