گلعذاری ز گلستان جهان مارا بس

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ پنج شنبه, 24 بهمن, 1392 / بدون نظر

گلعذاری ز گلســـتان جـهان ما را بـس//زین چمــن سایه آن سـرو روان ما را بس

مـن و هم صحبتی اهـل ریـــا  دورم باد//از گـرانان جــهان رطل گـران مـا را بس

قـصر فردوس به پاداش عمل می بـخشند//ما که رنـدیم و گدا دیر مغـــان ما را بس

بنشین بر لب جوی و گذر عــــمر ببـین//وین اشــارات ز جــهان گذران ما را بس

نقـــد بازار جـــهان بنگر و آزار جـهان//گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس

یار با ماسـت چه حاجت که زیادت طلبیم//دولت صحبت آن مونس جـــان ما را بس

از دَرِ خویش خـدا را به بهشتم مَفِـرست//که سر کوی تو از کون و مــکان ما را بس

حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافیست//طبع چون آب و غزل های روان ما را بس

معانی لغات:

گلعذار : گل چهره، زیباروی

سروِ روان : سرو متحرّک، کنایه از معشوق بلند اندام .

زین چمن : از این چمن، از این باغ جهان .

هم صحبتی : هم نشینی، معاشرت .

اهل ریا : ریاکاران

گرانانِ جهان : اشخاص نامطبوع و غیر متعارف، اشخاص غیر قابل تحمّل .

رطل ِ گران : پیمانه بزرگ

قصر فردوس : کاخ بهشت .

مَشرَب : آبشخور .

قسمت : بهره .

مشربِ قسمت : آبشخور بهره مقسوم، سهم مقدّر شده از چشمه مشیّت الهی .

طبع چون آب : قریحه روان مانند آب .

معانی ابیات:

1)      از گلزار دنیا گل چهره یی برای ما بس و از باغ دنیا سایه آن معشوق بالا بلند ما را کفایت می کند .

2)      از من دور باد که با ریاکاران همنشین شوم. از ریاکاران که همنشینی آن ها بر انسان گران می آید پیمانه گران سنگ برای ما کافی است.

3)      کاخ بهشت را به پاداش کارهای نیک می بخشند. ما که قلندری وارسته و مستمندیم دیر مغان برایمان بس است.

4)      بر لب جوی آب بنشین و به گذشت آن که همانند گذشتِ عمر است بنگر و همین اشاره از دنیای در حال گذر، برای ما کفایت می کند.

5)      به سود و دریافت های نقدی که از بازار دنیا به دست می آوری بنگر و بنگر که چه رنجهایی در برابر آن می کشی! اگر این سود و زیان نابرابر برای شما کافی نیست برای ما کافی است.

6)      یار پیش ماست نیازی نیست که بیشتر از آن چیزی طلب کنیم. این خوشبختی که از نعمت همنشینی آن هم نَفَس بهره مندیم برای ما بس است.

7)      برای خاطر خدا، از آستان خود مرا به بهشت هم روانه مکن زیرا از همه آنچه در این عالم هستی وجود دارد ما به سر کوچه تو بَسَنده کرده ایم.

8)      حافظ اظهار نارضایتی از سهمیه ازلی بی انصافی است. قریحه و طبع روان و غزل های لطیف و ناب ما را بس است.


دسته بندی شده در : فال روزانه
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب