ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ جمعه, 29 فروردین, 1393 / بدون نظر

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم//جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است//کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم//سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم

شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد//التفاتش به می صاف مروق نکنیم

خوش برانیم جهان در نظر راهروان//فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم

آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند//تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید//گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او//ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

معانی لغات:

میل : رغبت .

ناحق : ناروا، باطل، ناصواب .

جامه کس سیاه کردن : کنایه از متهم کردن دیگری است .

دلق : خرقه درویشی .

ازرق : کبود .

دلق خود ازرق کردن : کنایه از خود را به صورت صوفیان نمایاندن است .

مطلق : مطلقاً، قید تأکید، تماماً، کاملاً، بی قید و شرط، هرگز .

رَقَم : خط نوشتن، تحریر، نقش و علامتی که بر روی بسته کالا به منظور شناختن محتوای آن می گذراند .

مَغلَطه : کلامی که مردمان بدان در غلط و اشتباه افتند . (دهخدا)

سرِّ حق : سِرّ خدا، راز خداوندی خدا که جز خدا کسی به آن آگاهی ندارد .

ورق : برگ .

وَرَق شعبده : برگ های کاغذ شعبده بازی .

مُلحَق : در آمیختن .

جرعه رندان : جرعه یی از شراب دُردآلود رندان .

به حرمت : از روی احترام و اعتنا .

اِلتفات : توجه، اعتنا .

التفاتش به مــِی صاف مروّق نکنیم : به شراب زلال پالوده شده اش اعتنا نمی کنیم .

مروّق : پالوده شده، صاف شده .

صاف مروّق : زلال و پالایش شده .

خوش برانیم : به خوشی و خوبی به پیش ببریم و بگذرانیم .

در نظر راه روان : در زیر نظر و عنایت روندگان راه طریقت .

اسب سیه : اسب سیاه، نژادی مرغوب از اسب راهوار .

زین مُغَرق : زین اَسب غرقه در جواهرات، زین نقره کاری شده، نقره کوب شده .

ارباب هنر : صاحبان هنر و فضیلت .

معلّق : واژگون .

نگیریم بر او : بر او خرده نگیریم ، به او اعتراضی نکنیم .

جدل : پیکار، مجادله .

معانی ابیات غزل:

۱) ما به بدگویی کسی نپرداخته و گرایشی به کارهای ناروا نمی کنیم . جامه کسی را سیاه و جامه خود را کبود جلوه نمی دهیم .

۲) عیب و ایرادگیری از فقیر به سبب ناداری و از توانگر به سبب دارا بودن کار بدی است و صلاح در این است که هرگز کار بد و ناروا از ما سر نزند .

۳) بر دفـتر آفرینش خط باطل نمی کشیم و راز آفرینش را با برگ های شعبده بازی و چشم بندی نمی آمیزیم .

۴) اگر پادشاه از شراب رندان و آزادگان جرعه یی از روی احترام ننوشد ما هم به شراب ناب زلال او اعتنایی نمی کنیم .

۵) راه زندگی دنیوی را به دستور و زیر نظر روندگان طریقت به خوبی و خوشی در می نوردیم و در اندیشه داشتن اسب سیاه راهوار و زین نقره کوب نیستیم .

۶) آسمان، این دریای کبود، کشتی هنرمندان را در هم می شکند بهتر آن است که به این دریای واژگون متّکی نباشیم .

۷) اگر حسودی بدگویی کرد و دوستی رنجیده خاطر شد به او بگویید که رنجیده خاطر نشود زیرا ما به گفته اشخاص احمق (حسود) گوش نمی دهیم .

۸) حافظ اگر دشمن (درباره ما) حرف ناروایی زد بر او ایراد نمی گیریم و اگر راست گفت با سخن حق از در مخالفت بر نمی آییم .


دسته بندی شده در : فال روزانه
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب