ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ یکشنبه, 14 اردیبهشت, 1393 / بدون نظر

ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه//مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه
زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب//این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای//قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه
نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی//بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه
سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان//و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه
هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول//عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه
حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار//خانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چه

معانی لغات:
پرده برانداختن: آشکار کردن، چادر از سر برداشتن، نقاب از چهره به یکسو افکندن.

یعنی چه؟: چه معنا دارد؟، چرا، چه قصدی داری؟.

برون تاختن: بیرون شتافتن، شتابان از خانه بیرون آمدن.

رقیب: مراقب، در اینجا مدّعی معنا می دهد.

در ساختن: سازش کردن.

شاه خوبان: سر کرده زیبا رویان.

منظور گدایان: مورد نظر و محبوب مردم فقیر و مستمند.

مرتبه: مقام و منزلت، مقام و مرتبه.

باز: دوباره، دو مرتبه.

رمز دهان گفت: راز دهان تنگ تو را آشکار کرد.

کمر، سرّ میان: کمربندت راز کمر تو را آشکار کرد.

تیغ آختن: تیغ برکشیدن.

مهره: طاس نرد، قطعه چوب یا استخوان مکعبی مخصوص بازی نرد، کعبتین.

مهره مهر: (اضافه تشبیهی) مهر به مهره تشبیه شده، طاس محبت.

به نقشی مشغول: به بازی مشغول، بایک نقش از یکی از اضلاع مهره مهر تو دل بسته و مشغول بازی است.

کج باختن: نادرست بازی کردن، دغل بازی کردن، نارو زدن.

خانه از غیر نپرداختن: خانه از بیگانه خالی نکردن، کنایه از خانه دل را از اندیشه های اغیار پاک نکردن.

معانی ابیات:

(۱) این چه معنا دارد (چه قصدی داری) که به یکباره چادر از سر برگرفته و مست و بی پروا شتابان از خانه بیرون آمده یی؟

(۲) چه معنا دارد (چه قصدی داری) که موهای خود را به دست باد صبا و گوش را به فرمان مدّعی سپرده و اینگونه با همه از سر سازش درآمده یی؟

(۳) تو سر کرده زیبا رویانی و مورد توجه فقیران قرار گرفته یی. چه معنا دارد که برای این مقام و منزلت خود ارزشی قائل نیستی؟

(۴) آیا نه این است که تو از اوّل با سر زلف خود، دست من افتاده را گرفته از جا بلند کردی (به من اجازه معاشرت دادی)؟ این که دوباره مرا بر زمین افکنده یی (بی اعتنایی کرده یی) چه معنا دارد؟

(۵) حرف زدنت راز دهان تنگ تو و کمربندت باریکی کمر تو را آشکار کرد حال مقصودت چیست که بر روی ما شمشیر از کمر می کشی؟

(۶) هر کسی با نقشی از نقشهای مهره محبّت تو دلمشغول است و آخر سر با همه آنها دغل بازی می کنی. این چه معنا دارد؟

(۷) حافظ! بدان هنگام که یاد محبوب در خانه تنگ دل تو فرود آمد به چه سبب یاد بیگانه را از این خانه بیرون نکردی؟


دسته بندی شده در : فال روزانه
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب