کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ پنج شنبه, 12 تیر, 1393 / بدون نظر

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد//یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار//صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل//شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز//نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند//در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود//کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر//کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

معانی لغات:

شعر تر: شعر نشاط آور ، شعر روان وآبدار ، شعر فصیح.

خاطر: دل. نکته: سخن پاکیزه و لطیف که پوشیده باشد و هر کس آن را نداند.( فرهنگ نفسی) .

معنی:مقصود از کلمه یا کلام ، مفاد، مقابل لفظ.

انگشتریِ زنهار: انگشتری که شاهان به نشانه امان به کسی می دادند.

وابینی: دوباره بینی ، به دقت بنگری.

نکند فهمی:فهم نکند، مطلب را درک نکند.

کلکِ خیال انگیز:قلم خیال انگیز، قلمی که باآثار خود بر انگیزاننده خیال شده انسان را به عوالم خیال سیر دهد ، کنایه از قلم صنع پروردگار . نقشش به حرام: هیکلش بی فایده وبی ثمر ، لاشه حرام، کنایه از کسی که به مفت گران است ، نقش براو حرام باد نیز معنا می دهد.

صورتگر چین: نقاش چین. دایره قسمت: ( اضافه تشبیهی) قسمت به دایره تشبیه شده و منظور مکانی است که در روز ازل قسمت هر کس معلوم می شد. حکم ازلی:سرنوشت ازلی ، حکم مقدر و قسمت اولین.

آن نیست:اینطور نیست. سایه پیشین: سابقه ازلی ، سابقه مقدر اولیه.

روز پسین:روز قیامت.

معانی ابیات:

(۱)کی از خاطری که افسرده و اندوهبار است شعر نشاط آور تراوش کند. چکیده این سخن را گفتیم و همین کافی است.

(۲) هر گاه از لعل لب تو انگشتری زنهار دریافت کنم صد برابر ملک سلیمان را در زیر نگین تسلط خود در خواهم آورد .

(۳) ای دل از سرزنش وتحقیر حسود، اندوهگین مباش چه بسا اگر به تحقیق بنگری خیر و صلاح تو در این نهفته است.

(۴) هر کس از این قلم خیال انگیز چیزی در نیابد اگر نقاش چین هم باشد نقش بر او حرام باد. هر کس از این قلم خیال انگیز چیزی در نیابد بی هنری و بی ثمری بیش نیست هر چند که نقاش چین باشد.

(۵) جام شراب و خون دل، هر کدام را به یکی داده اند. آنجا که نصیبه ازلی معین می شود وضع به منوال است.

(۶) دربار سرنوشت گلاب و گل از روز ازل چنین مقدر شد که گل با روی باز، دست به دست بگردد و گلاب محجوب و در شیشه دور انظار بماند.

(۷) این طور نیست که حافظ ویژگی های رندی را از دست داده باشد، چرا که این قسمت ازلی تا روز ابد پابرجا خواهد بود.

منبع: مستانه دات آی آر


دسته بندی شده در : فال روزانه
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب