ساقی به نور باده برافروز جام ما

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ پنج شنبه, 2 مرداد, 1393 / بدون نظر

ساقی به نور باده برافروز جام ما//مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم//ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق//ثبت است بر جریده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان//کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری//زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری//خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است//زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست//نان حلال شیخ ز آب حرام ما
حافظ ز دیده دانه اشکی همی‌فشان//باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
دریای اخضر فلک و کشتی هلال//هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

معانى لغات:

نور باده:باده به نور تشبیه شده(اضافه تشبیهى).

برافروز:روشن و درخشان کن.

مطرب:سازنده و نوازنده و خواننده آواز.

مدام:شراب انگور،همیشه.

شرب مدام:شرب دائم،شرب همیشه،شرب شراب.

جریده:دفتر.

دوام:ثبات،جاودانگى.

کرشمه:ناز و غمزه و اشارات دلبرانه با چشم و ابرو.

سهى:موزون،راست و مستقیم.

سهى قدان:موزون قامتان،بلند بالایان.

صنوبر:از خانواده کاج و صنوبر خرام به معناى جلوه و خرامیدن صنوبرى.

گلشن احباب:(استعاره)مجلس دوستان.

زنهار:زینهار،امان،الأمان!،الحذر،خدا را،حتما و مؤکدا.

عرضه ده:عرض کن،برسان.

عمدا:از روى عمد،قصد.

شاهد دلبند:(استعاره)محبوب دوست داشتنى.

زمام:اختیار.

صرفه:نفع،فایده،بهره.

آب حرام:(استعاره)شراب‌مرغ وصل:(اضافه تشبیهى)وصل به مرغ تشبیه شده است.

معنی ابیات غزل:
( ١ )الف:اى ساقى با باده رخشان، پیاله ما را روشن و لبالب کن و اى مطرب برخوان و بگو:کار جهان به کام ما شد.

ب:اى ساقى با باده زلال و روشن پیاله ما را درخشان کن و اى مطرب بگو که‌کار جهان به کار ما شد…

( ٢ )الف:(بگو که)ما در پیاله عکس روى محبوب دیده‌ایم، اى بى‌خبر ز لذّت‌شراب خوارى ما.

ب:به بیخبران از لذّت شراب خوارى ما بگو که ما در پیاله شراب عکس روى‌محبوب خود را دیده‌ایم.

( ٣ )کسى که دلش با نیروى عشق مى‌تپد و زنده است هرگز نمى‌میرد(بدین سبب)در دفتر روزگار نام ما جاویدان و با ثبات است.

( ۴ )ناز و کرشمه دلبران بلند بالا تا زمانى خریدار دارد که محبوب سرو رفتار ماجلوه‌گرى نکرده است.

( ۵ )اى باد صبا اگر گذارت به مجلس دوستان افتاد از براى خدا این پیام ما را به‌گوش جانان برسان:

( ۶ )بگو چرا عمدا وانمود مى‌کنى که نام ما را فراموش کرده‌اى؟ دیرى نمى‌گذرد که‌ ما در مى‌گذریم و نام ما را از یاد خواهى برد.

( ٧ )الف:مستى زیبنده چشم محبوب دلبند ماست بدین سبب عنان اختیار ما را به‌دست چشم مستى داده‌اند.

ب:در چشم محبوب دلبند ما حالت مستى و بیخودى از شراب زیبنده است‌بدین سبب زمام عقل ما را به دست مستى سپرده‌اند.

( ٨ )از آن مى‌ترسم که به هنگام پرسش و پاسخ روز قیامت، نان حلالى را که شیخ‌(از محلّ جیره موقوفات مدرسه سهمیه طلاّب)خورده است امتیاز و فضیلتى‌از شراب حرامى که ما خورده‌ایم کسب نکند.

( ٩ )حافظ دانه‌هاى گوهر اشکت را(به پاى محبوب)نثار کن. شاید مرغ وصال‌جانان به خاطر این دانه‌ها به دام افتد.

( ١٠ )دریاى سبز سپهر گردون و کشتى هلال ماه آن، همگى در دریاى نعمت‌حاجى قوام غرقند.
منبع: مستانه دات آی آر


دسته بندی شده در : فال روزانه
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب