کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 28 دی, 1394 / بدون نظر

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد///یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار///صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل///شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز///نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند///در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود///کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر///کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

معاني لغات غزل:

شعر تر:شعر نشاط آور ، شعر روان وآبدار ، شعر فصيح.

خاطر: دل. نكته: سخن پاكيزه و لطيف كه پوشيده باشد و هر كس آن را نداند.( فرهنگ نفسي) .

معني:مقصود از كلمه يا كلام ، مفاد، مقابل لفظ.

انگشتريِ زنهار: انگشتري كه شاهان به نشانه امان به كسي مي دادند.

وابيني: دوباره بيني ، به دقت بنگري.

نكند فهمي:فهم نكند، مطلب را درك نكند.

كلكِ خيال انگيز:قلم خيال انگيز، قلمي كه باآثار خود بر انگيزاننده خيال شده انسان را به عوالم خيال سير دهد ، كنايه از قلم صنع پروردگار . نقشش به حرام: هيكلش بي فايده وبي ثمر ، لاشه حرام، كنايه از كسي كه به مفت گران است ، نقش براو حرام باد نيز معنا مي دهد.

صورتگر چين: نقاش چين. دايره قسمت: ( اضافه تشبيهي) قسمت به دايره تشبيه شده و منظور مكاني است كه در روز ازل قسمت هر كس معلوم مي شد. حكم ازلي:سرنوشت ازلي ، حكم مقدر و قسمت اولين.

آن نيست:اينطور نيست. سايه پيشين: سابقه ازلي ، سابقه مقدر اوليه.

روز پسين:روز قيامت.

معاني ابيات غزل:

(1)كي از خاطري كه افسرده و اندوهبار است شعر نشاط آور تراوش كند. چكيده اين سخن را گفتيم و همين كافي است.

(2) هر گاه از لعل لب تو انگشتري زنهار دريافت كنم صد برابر ملك سليمان را در زير نگين تسلط خود در خواهم آورد .

(3) اي دل از سرزنش و تحقير حسود، اندوهگين مباش چه بسا اگر به تحقيق بنگري خير و صلاح تو در اين نهفته است.

(4) هر كس از اين قلم خيال انگيز چيزي در نيابد اگر نقاش چين هم باشد نقش بر او حرام باد.

هر كس از اين قلم خيال انگيز چيزي در نيابد بي هنري و بي ثمري بيش نيست هر چند كه نقاش چين باشد.

(5) جام شراب و خون دل، هر كدام را به يكي داده اند. آنجا كه نصيبه ازلي معين مي شود وضع به منوال است.

(6) دربار سرنوشت گلاب وگل از روز ازل چنين مقدر شد كه گل با روي باز، دست به دست بگردد و گلاب محجوب و در شيشه دور انظار بماند.

(7) اين طور نيست كه حافظ ويژگي هاي رندي را از دست داده باشد، چرا كه اين قسمت ازلي تا روز ابد پابرجا خواهد بود.

منبع: مستانه دات آی آر


دسته بندی شده در : فال روزانه
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب