سرت را بالا بگير و بگو ناراضي‌ام!

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ سه شنبه, 20 بهمن, 1394 / بدون نظر

سرت را بالا بگير و بگو «ناراضي‌ام!»

كسي كه هستيد و كسي كه بايد باشيد را كنار هم قرار مي‌دهيد و تصور مي‌كنيد ديگران راه شما براي نشان دادن توانايي‌هاي‌تان را سد كرده‌اند؟ از موقعيتي كه در آن قرار گرفته‌ايد، ناراضي هستيد و زمين و زمان را به‌خاطر ناكامي‌هاي‌تان مقصر مي‌دانيد؟ صبر كنيد! شايد كمي تند مي‌رويد و به جاي درنظر گرفتن سهم خودتان از ناكامي‌هاي‌تان تنها به ناراضي بودن از شرايط و از اطرافيان‌تان بسنده مي‌كنيد. از نظر روانشناسان تا زماني كه ديگران را از شكايتي كه داريد باخبر نكنيد، هيچ چيز تغيير نمي‌كند و البته از نظر همان روانشناسان اگر شكايت‌تان را از راهي نادرست به ديگران منتقل كنيد، نه تنها اوضاع بهتر نمي‌شود، بلكه دليلي ديگر را به دلايل ناكامي‌تان اضافه مي‌كنيد. ترجمه و گردآوري: بهاره اسلامي

صورت‌مسئله را پاك مي‌كنيد؟

بهتر است بگوييم راه شما براي بيان اعتراض نرفتن از هيچ راهي است. وقتي از موضوعي ناراضي هستيد، سكوت مي‌كنيد، خودتان را مي‌خوريد و نمي‌گذاريد هيچ‌كس متوجه آنچه در شما مي‌گذرد، شود. هيچ‌كس وظيفه خواندن ذهن شما را ندارد و تا زماني كه موضوع را با كساني كه مي‌توانند رضايت‌تان را بيشتر كنند بيان نكنيد، نمي‌توانيد از آنها انتظار برداشتن هيچ قدمي داشته باشيد. آرمان‌گرا نباشيد! گاهي لازم است براي به‌دست آوردن آنچه مي‌خواهيد، حرف بزنيد و حتي مبارزه كنيد. اما اگر منفعلانه گوشه‌اي نشستيد، بايد خيال‌تان را راحت كنيم و به شما خبر دهيم كه قرار نيست معجزه‌اي اتفاق بيفتد.

از اين راه برويد:

1- از آگاهي كه ديگران درمورد نارضايتي شما دارند، باخبر شويد و در صورت لزوم آنها را در جريان ميزان نارضايتي‌تان بگذاريد.

2- انتظار نداشته باشيد حق وحقوق‌تان از آسمان برسد و اگر شاهد بي‌تفاوتي ديگران در برابر ابراز نارضايتي‌تان بوديد، نااميد نشويد و به تلاش‌تان براي رسيدن به شرايط بهتر ادامه دهيد.

3- شايد روش شما براي رسيدن به خواسته‌تان اثربخش نيست. پس به جاي حساس كردن ديگران با تكرار بيهوده يك روش،‌ هر بار راه متفاوتي را براي رسيدن به خواسته‌تان امتحان كنيد.

سراغ زبان بي‌زباني مي‌رويد؟

فكر مي‌كنيد بيان غيرمستقيم خواسته‌ها شما را به هدف‌تان مي‌رساند؟ بايد به شما بگوييم كه كسي مسئول رمزگشايي پيام‌هاي‌تان نيست و تلاش شما براي بيان خواسته‌هاي‌تان به زبان و شكلي ديگر، تنها ديگران را گمراه مي‌كند. اگر نارضايتي از هديه نخريدن همسرتان را با بهانه آوردن براي ديدن خانواده‌اش نشان مي‌دهيد، انتظار نداشته باشيد كه فرداي آن روز هديه ارزشمندي را دريافت كنيد. شما با چنين رفتاري نه تنها مشكل اصلي‌تان را بيان نكرده‌ايد، بلكه به‌عنوان مقصر در برابر مشكلي ديگر شناخته مي‌شويد.

از اين راه برويد:

1- حرف‌تان را همان‌طور كه هست به زبان بياوريد و به دنبال تمثيل براي گفتن خواسته‌تان نگرديد.

2- اگر فرد مقابل‌تان پيام شما را دريافت نكرد نااميد نشويد و جملات سرراست‌تري را براي بيان دوباره موضوع به كار بگيريد.

3- بپذيريد كه ديگران به اندازه‌اي كه فكر مي‌كنيد باهوش نيستند و اگر هم باشند حوصله رمزگشايي و سردرآوردن از تعبيرهاي عجيب شما را ندارند.

پيغام مي‌دهيد؟

گفت‌وگوي با واسطه يكي ديگر از راه‌هاي رسيدن به هدف است. گاهي براي رسيدن به مقصودتان چاره‌اي جز كمك گرفتن از كساني كه زبان فرد مقابل‌تان را بهتر مي‌دانند و بهتر مي‌توانند به افكار و تصميم‌هايش جهت دهند، نداريد. اما پيغام دادن براي ابراز نارضايتي تنها در موارد اندكي شما را به موفقيت مي‌رساند. متخصصان علم ارتباطات مي‌گويند وقتي واسطه‌اي را براي رساندن پيام‌تان انتخاب مي‌كنيد، بايد انتظار داشته باشيد كه در جريان گفتن شما و شنيدن او و البته بازگو كردن او پيام تغييرات زيادي مي‌كند.

از نظر آنها معناي موردنظر شما هيچ‌وقت همان‌طور كه هست به ديگري منتقل نمي‌شود و هرچه واسطه‌هاي بيشتري را براي انتقال اين معنا انتخاب كنيد، آن را ناقص‌تر به ذهن گيرنده اصلي پيام‌تان منتقل مي‌كنيد.

از اين راه برويد:

1- گاهي براي گفت‌وگو با يك بزرگ‌تر، بهتر است از بزرگ فاميل كمك بگيريد اما اگر سلسله مراتب سد پاي شما نشده و با فرد مقابل‌تان در موقعيتي برابر قرار داريد، بهتر است خودتان حرف دل‌تان را به او منتقل كنيد.

2- توانايي شما در بيان انتظارات‌تان نشانه قدرت و اعتماد به نفس شماست، پس اگر مانعي سازماني يا خانوادگي بر سر راه‌تان نيست، اين توانايي را به رخ گيرنده پيام‌تان بكشيد.

3- هنگام بيان انتظارات‌تان آسمان و ريسمان را به هم نبافيد و به جاي آنكه پاي گذشته‌هاي دفن شده را به ميان بكشيد، روي موضوع اصلي كه امروز براي‌تان مطرح است، تمركز كنيد.

براي بيان اعتراض‌تان شيشه‌های منزل را مي‌شكنيد و فرياد مي‌كشيد؟

شما دردسرسازترين و آزاردهنده ترين شيوه را بيان نارضايتي‌تان انتخاب كرده‌ايد. وقتي به نقطه جوش مي‌رسيد، فرصت گفت‌وگو و بيان مشكل را از خود مي‌گيريد و فرصت پاسخ دادن را هم از فرد مقابل‌تان دريغ مي‌كنيد. شايد در برخي موقعيت‌ها اين شيوه شما را به مقصودتان برساند، اما نبايد فراموش كنيد تخريبي كه رفتار هيجان‌زده شما ايجاد كرده، به سادگي جبران نمي‌شود و با كمك گرفتن از اين روش، در قبال رسيدن به مقصودتان قرباني‌هاي زيادي را داده‌ايد. درست است كه نارضايتي آرام‌آرام احساس خشم را در ما ايجاد مي‌كند، اما بايد بپذيريد كه در خانه منطق، جايي براي از كوره در رفتن نيست. در جريان عصبانيت، بسياري از پيام‌هايي كه مي‌خواستيد منتقل كنيد را فراموش مي‌كنيد و در مقابل حاشيه‌هايي را با رفتار و حرف‌هاي‌تان به ماجرا اضافه کرده و به‌خاطر آنها كلاف مشكلات را پيچيده‌تر مي‌كنيد.

از اين راه برويد:

1- مراقب باشيد با كلمات و رفتارهاي نامناسب، خود را از نقش طلبكار به بدهكار ديگران تبديل نكنيد.

2- براي رسيدن به خواسته‌هاي‌تان، كسي را تخريب نكنيد و از پيدا كردن متهم دست برداريد.

3- هميشه اعتراض‌تان را پيش از رسيدن به نقطه جوش بيان كنيد و نگذاريد خواسته‌هاي انبار شده شما باعث انفجارتان شود.

غر مي‌زنيد؟

نمايش نارضايتي و تلاش براي رسيدن به شرايط بهتر، رفتاري سالم است اما مراقب باشيد شيوه بيان مسئله‌تان به يكي ديگر از دلايل شكست شما تبديل نشود. بيان شكايت به شكلي تكراري و آزاردهنده نمي‌تواند شما را به نتيجه مطلوب برساند. غرزدن رفتاري است كه از تك‌تك ما سر مي‌زند اما پيش از آنكه زبان‌تان را به غر زدن باز كنيد، به اين فكر كنيد كه در صورت بي‌فايده بودن اين شيوه از چه راهي خواهيد رفت. اگر فرد مقابل‌تان در برابر غرهاي شما بي‌تفاوت بود چه؟ قدم بعدي‌تان براي رسيدن به رضايت و تغيير شرايط چه خواهد بود؟ از نظر روانشناسان، غرزدن رفتاري منفعلانه است و كساني كه تنها به آن اكتفا مي‌كنند، هيچ‌وقت نمي‌توانند براي رسيدن به رضايت قدم موثري بردارند؛ چراكه اراده خود براي تغيير دادن شرايط را به ديگران اثبات نكرده‌اند.

از اين راه برويد:

زمان و مكان مناسبي را براي بيان اعتراض‌تان انتخاب كنيد تا حاشيه‌ها جاي متن خواسته شما را نگيرند و پيام‌تان به‌راحتي درك شود و حرف ساده شما به‌عنوان يك غر بي‌مورد برداشت نشود.

هنگام بيان اعتراض راه‌هاي مدنظرتان را براي رسيدن به رضايت بيان كنيد و به فرد مقابل بگوييد كه در صورت ثابت ماندن شرايط چه رفتاري را انجام مي‌دهيد.

بيهوده ادعا نكنيد و اگر مي‌خواهيد خواسته بعدي‌تان را به زبان بياوريد، قبل از اينكه ديگران را در جريان آن تصميم قرار دهيد، از توانايي‌تان براي انجام آن مطمئن شويد.

منبع: تیپ لایف دات آی آر


برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب