انواع جراحيهای زيبایی

  •  روش ديگر جلو آوردن چانه ، بريدن استخوان چانه و جلو كشيدن و فيكس كردن آن مي باشد . براي اين منظوراز همان برشي استفاده مي كنيم كه براي گذاشتن پروتز چانه توضيح دادم . همانطور كه ذكر شد براي
    ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب