بيماريهاي رايج و درمان آنها

  • رشد اين قارچها در سر سبب ريختن موها و شکنندگي آنها مي شود ،‌ ضايعات برجسته کريون ناميده مي شود کچلي سر توسط تريکوفيتون ايجاد مي شود . بصورت زخمهاي کوچک ، کبره دار زرد رنگ که بوي موش...


  • تشخيص با آزمايش ميکروسکوپي ميسر است . در اثر کچلي ، ناخن بي رنگ ، ضخيم و شکننده مي شود و گاه از انگشت جدا مي گردد

    علت اين بيماري ممکن است تريکوفيتون ، اپي در موفيتون ...… ...


  • بشکل ضايعات حلقه اي و منتشر بروز مي کند ، گاه آبدانک و زخم ، زبري و دلمه نمودار مي گردد . عامل عفونت اپيدرموفيتون و تريکوفيتون است سرايت توسط آدمي يا دامها ،‌ زمين ، وسايل حمام ، ساير … ...


  • ضايعاتي كه گاهي خارش دار بوده و خصوصيات آنها عبارتند از در ناحيه سر، اين ضايعات باعث ريزش مو به صورت لكه اي و پوسته ريزي سر مي شوند در ناحيه بدن ، اين ضايعات قرمز، حلقوي ، مسطح ، … ...


  • داروهاي ضدقارچ موضعي به شكل كرم ، پماد يا محلول . درمان ممكن است مدتي پس از برطرف شدن علايم ادامه يابد تا عفونت ريشه كن شده واز عود بيماري پيشگيري شود در عفونت هاي گسترده يا عفونت هاي ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب