دسته متفرقه

  • این مکمل غذايی در کمک به کاهش درد و التهاب مفاصل در بيماريهای روماتوئيدی و باز سازی بافت آسيب ديده غضروفها بسيار موثر می باشد.گلوکز آمين سولفات يک قند آمينی است که به طور طبيعی در ساختمان غضروف ...… ...


  • مطالعات نشان داده اند بسياری از نقش های حياتی ويتامينE در بدن بواسطه خاصيت آنتی اکسيدانی قوی آن می باشد.جلوگيری از تخريب ويتامينA, محافظت از گلبول های قرمز خون در برابر راديکال های آزاد ,کمک به ترميم زخمها ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب