دسته متفرقه

  • شيمي دان ها در اقدامي که مي‌تواند مرزهاي مهندسي ژنتيک را گسترش دهد، براي نخستين بار از طريق ژنتيکي گياهي را تغيير داده اند تا يک ماده کاملا جديد توليد کند. اين ماده جديد مي‌تواند براي درمان سرطان و ديگر … ...


  • تقریبا نامحدود به نظر می‌رسد. این علم کاربردهای زیادی در علوم پایه و همچنین تولیدات صنعتی ، کشاورزی و علوم پزشکی دارد. در زمینه علوم پایه ، بررسیهایی مانند مکانیزمهاي همانند سازی DNA و بیان ژنها در پروکاریوتها ...… ...


  • اهمیت بعضی از اصول علمی ، در زمان کشف آنها مشخص نمی‌شود، بلکه پس از مدت زمانی که می‌گذرد ارزش آنها معلوم می‌شود. یکی از مثالهای روشن این مساله کشف ساختمان سه بعدی دي ان اي بوسیله واتسون ...… ...


  • امروزه دانش و فن مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي مولكولي در عرصه‌هاي بسيار متنوع مانند كشاورزي، تغذيه و مواد غذايي، دامپروري، شاخه‌هاي مختلف علوم پزشكي و صنايع دارويي، صنايع تخميري، صنايع نظامي، انرژي، محيط ‌زيست و بهداشت بشر، استفاده‌هاي ...… ...


  • كاربرد بيوتكنولوژي در زمينه علوم پزشكي و دارويي، موضوعات بسيار گسترده‌اي مانند ابداع روش‌هاي كاملاً جديد براي "تشخيص مولكولي مكانيسم‌هاي بيماري‌زايي و گشايش سرفصل جديدي به نام پزشكي مولكولي"، "امكان تشخيص پيش از تولد بيماري‌ها و پس از ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب