آشپزي آسان و رژیمی

  • بتدا گندم خوب و مرغوب را تهیه کرده و بعد از پاک کردن (جدا کردن جو، سنگ و چوب و گندمهای نیمه ) آن را تمیز شسته بطوری که کلیه گل و خاک از آن پاک شود. سپس درون ظرفی… ...


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب