• از بين برنده شپش و تخم شپش

  این شامپو ضمن از بين بردن شپش و تخم های شپش به سرعت خارش سر را بهبود می بخشد.ماده موثر دی فنوترين در این شامپو موجب جدا سازی کامل شپش ...… ...


 • مخصوص موهای چرب

  در اثر ترشح بيش از حد چربی در پوست سر موها چرب و سنگين می شوند. عصاره گياه سدر اثر پاک کنندگی دارد و ميزان ترشح چربی را تنظيم می کند.شامپو سدر و کاهش چربی ...… ...


 • مخصوص موهای معمولی

  عوامل محيطی نظير آلودگی هو,ا شانه زدن خشن و استفاده زياد از سشوار و...باعث خشکی و شکنندگی موها می شوند.برای مقابله با این عوامل استفاده از شامپو رز ماری که حاوی مواد پاک کننده ...… ...


 • مخصوص موهای خشک

  محتوی روغن گياه عرعر

  در ساختار شامپو کيد اويل مجموعه ای از مواد موثر و محافظ گياهی وجود دارد که برای تغذيه و ترميم موهای خشک و آسيب ديده بسيار مناسب است.با استفاده ...… ...


 • مخصوص پيشگيری از پيری موها

  محافظ تغذيه کننده و حجم دهنده

  با افزايش سن موها نيز مانند پوست و ساير اعضای بدن دچار تغيير و تحول می شوند.عوامل خارجی نظير نور خورشيد, آلودگی هوا, فر زدن ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب