• بعضي از افراد از اينکه انگشتان پاي خود را به کسي نشان بدهند و يا اينکه کاري روي آنها انجام بدهند خجالت مي کشند چرا که انگشتان پاي آنها ميخچه ، کيست يا ورم دارد و يا به ...… ...


  • تقويت کننده هاي ناخن براي استفاده بر روی ناخن هاي خيلي ضعيف و شکننده و ورقه ورقه شده در کوتاه مدت مفيد هستند، اما اگر شما از آنها براي مدت طولاني تر از 3 هفته استفاده کنيد ناخن ...… ...


  • اين ناراحتي که بيشتر در انگشست شست پا پديد مي آيد ، هنگامي بروز مي کند که ناخن، بد کوتاه شده و فشار زياد کناره خارجي ناخن، موجب فرورفتگي آن در داخل گوشت مي ...

    ...


  • ناخن‌هاي شكننده يك مشكل شايع به خصوص در ميان خانمهاست كه مهمترين عامل ايجاد كننده آن تماس مكرر با آب، مواد شوينده و مواد شيميايي است كه باعث خشكي و شكنندگي ناخن مي‌شود.

    در اين حالت ...… ...


  • استفاده از ناخن‌هاي مصنوعي و کاشت ناخن، عوارضي همچون عفونتهاي معمولي و قارچي، درماتيت ( اگزماي تماسي) تغيير شکل صفحه ناخن، شکنندگي و حتي از بين رفتن صفحه اصلي ناخن را به دنبال خواهد داشت

    همچنين، کاشت ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب