• هاجر: زن حضرت ابراهيم، جدايي كننده
  هايده: توبه كننده، بازگشت به حق
  هدا: راهنم
  هديه: ارمغان، پيش كش
  هستي: وجود، بودن
  هليا: خورشيد، بگذار، باشد
  هما: مرغي افسانه اي، خجستگي،
  هنگامه: فرياد، ...
  ...


 • ياس: درختچه اي با گل هاي سفيد
  ياسمن: گلي خوش بو
  يگانه: يكتا، فرد
  يلدا: دارزترين شب سال، نام يكي از ياران عيسي(ع)
  يکتا: تنها، يگانه
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب