• انتخاب اسم برای فرزندتان یکی از هیجان انگیزتین فعالیت ها قبل از تولد نوزاد است. از این گذشته یکی از مهمترین تصمیمات شما هم هست. عوامل زیادی در این تصمیم نقش دارند. در ان مقاله به 10 نکته ...… ...


 • آبـتين : يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون
  آتـش : آتـش
  آذين : نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين، تـزيـين و آرايش
  ...


 • باربد: نام نوازنده نامي دربار خسرو پرويز
  بامداد: آغاز صبح
  بامشاد: نام نوازنده نامي دوران ساسانيان
  برسام : يکي از ...
  ...


 • پرشان : رزمجو
  پوژمان: آرزو
  پهلبد : آهنگساز دوران خسرو پرويز ساساني
  پارس: پرهيزگار، خداترس
  پاسدار : نگهبان،مراقب
  پاش: رتبه اي در مراتب كشوري، ...
  ...


 • تاجيك : عجم، هر غيرعرب را عجم گويند(تاجيك)
  تارخ : نام پدر حضرت ابراهيم
  تاژ : برادر هوشنگ پيشدادي
  تقي : ترسان از خدا، پرهيزگار
  تندر : برق آسمان، رعد، بانگ باران
  توان : توانمند، زورمدار،قوي
  توحيد ...
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب