• استفاده‌ از حمام‌های‌ عمومی‌ ترومای‌ پوست‌ سرکوب‌ ایمنی‌ ناشی‌ از داروها یا بیماری‌… ...


  • برای‌ جلوگیری‌ از گسترش‌ زگیل‌ها ، آنها را نخراشید. زگیل‌ها با برش‌ها و خراش‌های‌ کوچک‌ به‌ راحتی‌ گسترش‌ می‌یابند

    کفش‌ هایی‌ بپوشید که‌ مناسب‌ اندازه‌ پا باشند… ...


  • سرمادرمانی‌ (یخ‌ زدن‌ سلول‌ها برای‌ تخریب‌ آنها). این‌ اقدام‌ در مطب‌ انجام‌ می‌گیرد و به‌ بیهوشی‌ نیاز ندارد و باعث‌ خونریزی‌ نمی‌گردد. ممکن‌ است‌ در حین‌ عمل‌ یخ‌زدن‌ اندکی‌ درد و آزار ایجاد گردد و درد ممکن‌است‌ پس‌ ...… ...


  • داروهای‌ موضعی‌ مثل‌ اسید سالیسیلیک خفیف‌ ممکن‌ است‌ برای‌ تخریب‌ زگیل‌ها تجویز شوند. در این‌ صورت‌ از دستورالعملهای‌ روی‌ بسته‌بندی‌ آنها پیروی‌ کنید. ممکن‌ است‌ برای‌ کمک‌ به‌ درمان‌ زگیل‌ها، ترتینوئین‌، اسید رتینوئیک یا بنزوئیل‌پراکساید تجویز ...… ...


  • پیش ار آنکه دکترتان زگیل شما را اغلب با استفاده از یخ‌زدن در فرآیندی به نام جراحی کرایو بردارد، می‌توانید برای اقداماتی برای آماده‌شدن برای جراحی انجام دهید.

    از جمله این توصیه‌ها قبل از ......طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب