• باتوجه به‌افزايش چشمگيري كه امروزه درتعداد بيماران بزرگسال ارتدنسي مشاهد مي‌شود، داشتن شناخت كاملي ازاصول اوليه بيولوژيك ، بيومكانيك ، تشخيص ناهنج، محدوديتها و راههاي متنوع درمان ارتدنسي براي اين دسته از بيماران ضروري مي‌باشد.ازفاكتورهاي مهمي كه درتشخيص ، طراحي … ...


  • دستگاه فانكشنال عبارتست از دستگاههاي متحركي كه بمنظور تغيير موقعيت و فانكشن عضلاني و تعيين وضعيت منديبل و انتقال نيروهاي ايجاد شده به دندانها و قاعده فكين طراحي شده اند. اين نيروهاي عضلاني از طريق ايجاد تغيير در وضعيت منديبل … ...


  • در ارزيابي فرد مي‌توان به نكات زير توجه كرد وجود يك چين عميق از كناره بيني تا كناره دهان چين‌هاي عميق در گونه‌ها و شلي پوست روي برجستگي‌هاي گونه شلي پوست، چين‌ها و ستون‌هاي عمودي يا چربي اضافي در گردن … ...


  • در كودكي، پوست قابليت ارتجاعي زيادي دارد و زير پوست سطح وسيعي از چربي وجود دارد كه در مورد بچه‌هاي چاق اين مسئله بيشتر صدق مي‌كند، با افزايش سن قابليت ارتجاعي پوست كاهش مي‌يابد و چربي زير پوستي كم مي‌شود. … ...


  • اين عمل در بيمارستان يا كلينيك‌هاي كوچك و يا در مطب انجام مي‌شود و از بي‌حسي موضعي يا بيهوشي عمومي همراه با تزريق داروهاي آرامبخش داخل وريدي استفاده مي‌شود اكثر برش‌ها، در داخل خط مو قرار مي‌گيرد. از طريق برش … ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب