• فصل سوم قانون اساسي از حقوق ملت نام برده است و اصل ديگري از قانون اساسي كه به مسائلي چون تشكيل شوراها (فصل هفتم) حق حاكميت ملت (فصل پنجم) انتخابات (فصل ششم) و برخي از مسائل ديگر مي‌پردازد ...… ...


  • جهان ميهني كه تئوري آن 500 سال قبل از ميلاد توسط فيلسوف يوناني هراكليتوس مطرح شد و توسط فيلسوفان بعدي از جمله «كانت» تشريح گرديد. بعدها مبناي طرح ضمانت اجراهاي اخلاقي و وجداني براي حقوق بشر و شهروندي ...… ...


  • تنظيم روابط اجتماعي در گستره پيچيده و پر تنوع كلانشهر، ابعاد مختلف و بسيار مهمي دارد. نحوه و روند تعريف، تثبيت و نهادينه شدن اين روابط چند سويه، روند «شهروندسازي» را معين مي‌سازد و ميزان موفقيت اين روند ...… ...


  • شهروندي و جامعه مدني دو مفهومي است كه همواره با يكديگر همراه بوده‌اند در همين راستا بسياري از انديشمندان و در راس آنها هگل و ماركس، جامعه‌ مدرن را جامعه مدني مي‌دانند چون از ديدگاه آنها مهم‌ترين ويژگي‌ ...… ...


  • دو فيلسوف بزرگ يوناني «افلاطون و ارسطو» مهم‌ترين متفكراني هستندكه درباره شهر و شهروند سخن گفته‌اند. نظريات افلاطون درباره شهر عمدتا در دو كتاب جمهوري و قوانين ارائه شده است. در كتاب قوانين، افلاطون در مورد ساختن «شهرهاي ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب