• عقايدمتفاوتي درموردتعداد چاکراهاي انرژي انسان وجوددارد، عده اي 14،عده اي ديگر11،9،7 مي دانند،اماشيعيان تعدادمراکزانرژي انسان را14مرکزمي دانند… ...


  • چاکراهاي اصلي عبارتنداز: چاکراي تاجي(chakra Crown) اين چاکرادربالاي سرواقع است ومرکزورودانرژيهاي روحاني است.چاکراي تاجي ارتباط مستقيمي باسرچشمه حيات برقرارمي کندوبامسائل روحي ومعنوي سروکاردارد چاکراي تاجي دربعدمادي باغده صنوبري(گيرنده نور)مرتبط است.انرژيهاي آن همچنين برمغزوبقيه اندامهاي بدن تاثيرمي گذارد چاکراي تاجي دريک … ...


  • يکي از محققان باور داشت شكلى جديد از انرژى اساسى جهان را كه او انرژى آغازين يا انرژى اورگان كيهانى مى‏ناميد كشف كرده است. او ادعا كرد كه اورگان نوعى انرژى پايدار است كه همه ما را، مانند ...… ...


  • ثابت شده فلزات، اورگان را مى‏تابانند و مواد گياهى، آن را به سوى خود جذب مى‏كنند، و يك دانشمند كشف كرد كه با ساختن جعبه‏اى انباشتگر كه لايه‏هاى فلزى و چوبى داشته باشد مى‏تواند انرژى اورگان را مانند ...… ...


  • شياتسو نوعى ماساژ شرقى است، با هدف بهبود و شفاى بيمارى‏ها از طريق مالش و تحريك نقاط و کانال هاي انرژي كه اساس روش طب سوزنى هستند… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب