• قانون جذب و ان ال پی دو قانون و تکنیک مشهور برای رسیدن به اهداف شخصی هستند. طبق قانون جذب هر رویداد مثبت یا منفی که در زندگی ما رخ می دهد توسط خود ما جذب شده است و آشنایی … ...


  • ”زندگی یعنی قدر لحظه‌ها را دانستن. زندگی بهانه‌ای برای شاد بودن است، زندگی‌تان پر بهانه باد. زندگی یعنی: لبخندی که محو می‌شود، اشکی که خشک می‌شود و یادی که باقی می‌ماند و ...… ...


  • نفوذ در دل ها با شناخت فنون فرزندم خیلی تغییر کرده، دیگه مثل گذشته نیست، به حرف هایم گوش نمی دهد، نصایحم بی اثر شده، با دوستان نا صالح رفت و ...… ...


  • N . L . P مخفف کلمات انگلیسی Neuto Linguistic Programming است که ترجمه تحت الفظی آن به فارسی می شود : برنامه ریزی عصبی کلامی . بخش عصبی این علم تاکید بر این نکته دارد که مهم رفتارها و … ...


  • ریکی در شکل ساده خود یک روش یا سبک ژاپنی برای کاهش استرس و ایجاد آرامش می باشد، به استرس ها و هیجانات ناشی از زندگی ماشینی امروز توجه کنید تا اهمیت آرامش و رهایی ...

    ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب