• چند سالي است که در ايران زمزمه هايي مبني بر تدريس و آموزش ان ال پي به گوش مي رسدو گاها مشاهده شده است که بعضي افراد خود را متخصص ان ال پي معرفي نموده اند اما بدون ...… ...

    2 نظر | نمایش | 1388/05/19

  • لباس شما شايد منش واقعي شما را نمايان نكند اما پاكيزگي و آراستگي آن ، مطمئنا شايستگي شما را نمايان مي سازد

    هميشه لباس تميز ، مرتب و اطو كشيده و در عين حال ساده بر تن ...… ...


  • شرط اعتماد به نفس اين است كه محترم ، مودب و راحت و صميمي باشيد . براي اينكار بايد مثل آدمهاي متشخص عمل كنيد و براي اينكار بايد الگوهاي ذهني و عيني داشته باشيد . يك فرم خوب ...… ...


  • كساني كه از اعتماد به نفس سرشار برخوردار هستند ، نه تنها مسئوليت پذيرند و به مشئوليتهاي خود به خوبي عمل مي كنند بلكه اداره مسئوليتهاي ديگران را نيز به عهده مي گيرند . رهبري ...
    ...


  • كتابهاي الهام بخش در حقيقت ، انديشه و احساس نويسندگان موفقي است كه هميشه در پيش شما حضور دارند . مطالعه اين كتابها ، شبيه ملاقات و معاشرت با افراد موفق است . وقتي شما با آدمهاي موفق ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب