• اغلب ما متوجه نمی‌شویم که اضطراب تمام وجود ما را در بر گرفته و ممکن است بدون اینکه بدانیم اخمی روی پیشانی‌مان نقش بسته یا در حالی که به آرواره ...… ...


  • اغلب ما متوجه نمی‌شویم که اضطراب تمام وجود ما را در بر گرفته و ممکن است بدون اینکه بدانیم اخمی روی پیشانی‌مان نقش بسته یا در حالی که به آرواره هایمان فشار می آوریم وارد محل کار می شویم. باید … ...


  • مدیتیشن با موزیک یکی از انواع بسیار مشهور و جذاب مدیتیشن‌ها، مدیتیشن با موسیقی‌ست. این طریقه به ظاهر ساده، دارای ظرافت‌ها و نکات بسیار عمیقی‌ست که برای درک آن، تجارب عملی ...… ...

    1 نظر | نمایش | 1389/06/03

  • (Meditation) مدیتیشن چیست؟ مدیتیشن به معنای متمرکز کردن ذهن است. این تمرکز میتواند بر روی یک صدا، عبارت یا دعا، شئ، تصویر، آگاهی از خویشتن، نحوه تنفس، فرائض دینی و... صورت ...… ...


  • يکى از درمانهاى پيشرفته امروزى بشمار مى رود که مى تواند بطور وسيعى تحت عنوان "طب فکرى بدني" طبقه بندى گردد

    بسيارى از پزشکان مديتيشن را به عنوان يک روش درمانى جهت پايين ...

    ...123

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب