• شرط لازم براي دستيابي به موفقيت در هر کاري برخورداري از آرامش است

  بعضي از دانش آموزان و داوطلبان کنکور با نزديک شدن به زمان امتحانات  افکار و احساسات نگران کننده اي به ذهنشان حمله ...
  ...


 • واقعا بخواهيد زندگيتان تغيير يابد خود را در قبال انجام تمرينات اين برنامه مسئول بدانيد اغلب مردم نمي دانند واقعا از زندگي چه مي خواهند اما بدتر از آنها كساني هستند كه مي دانند چه مي ...
  ...


 • آيا شما نيز از جمله كساني هستيد كه فكر مي كنيد زندگيتان نياز به تغييرات اساسي دارد؟ آيا با تمام وجود معتقديد بايد تغييري در خود و يا زندگي خود به وجود بياوريد؟ شايد همواره ...
  ...


 • بايد بدانيد با هر اقدامي هر چند كوچك بخشي از زندگي شما ساخته مي شود. با همين كار هاي ساده است كه سرنوشتتان شكل مي گيرد . در ادامه قصد داريم سرنوشت شما ...

  ...


 • احساس رنج و خوشي: كليد انتخاب


  من معتقدم رفتار آدمي تحت كنترل دو نيرو است. به عبارت ديگر 2 نيروي كششي ما را در مسير زندگي به جلو و عقب مي برند: فرار از ناراحتي ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب