• ریکی در چهار سطح آموزش داده میشود . در سطح یک ریکی فرد قدرت انتقال انرژی از طریق دست به صورت مستقیم را پیدامیکند. فاصله زمانی بین سطح یک و دو 21 روز میباشد. در ...
  ...


 • همسویی ریکی شامل تغییرات بسیار بزرگ در سیستم انرژیک بدن میباشد که به واسطه استاد به شاگرد میرسد. در جریان همسویی استاد تنها به عنوان یک واسطه عمل میکند. در هر همسویی یک سپر حفاظتی ...
  ...


 • پس از فرآیند همسویی در ریکی، شاگرد یک مرحله 21 روزه را می گذراند. در این فرآیند بر اثر افزایش سرعت ارتعاش بدن های فیزیکی و اتری، انرژی های منفی متراکم، کهنه ...

  ...


 • ريكي براي هر مشكل سلامتي به عنوان درمان مقدماتي پيشنهاد نمي شود و ترجيحا درمان متمم و مکمل براي اقدامات پزشکی رایج و معالجات قبلي كه انجام شده است مي باشد ريكي براي درمان شكستگي ...
  ...


 • در بعضي از لحظه هاي زندگي،تقريبا همه آدمها ازخودشان مي پرسند

  من کيستم؟

  چه نيرويي در من عمل مي کند ؟

  چه توانايي هايي در درون من نهفته است ؟

  چگونه ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب