• احساس رنج و خوشي: كليد انتخاب


  من معتقدم رفتار آدمي تحت كنترل دو نيرو است. به عبارت ديگر 2 نيروي كششي ما را در مسير زندگي به جلو و عقب مي برند: فرار از ناراحتي ...

  ...


 • اگر مي خواهيد زندگيمان را تغيير دهيم بايد هماهنگي هاي عصبي موجود در مغز را تغيير دهيم. در حقيقت علمي كه امروز با آن آشنا خواهيد شد علم شرطي سازي و هماهنگ سازي است . ...
  ...


 •  مغز شما داراي ترازوي بسيار دقيقي است .هنگام شروع هر كاري ناراحتي و خو شي ناشي از آن كار را با اين ترازو مي سنجد .اگر كفه ناراحتي سنگين تر باشد تمايلي به شروع آن كار نخواهد داشت . پس … ...


 •  

  همیشه از ویژگی های شخصیتی همسرتان در نزد دوستتان تعریف کنید. دقت داشته باشید مردی که در جامعه امکان رشد و پیشرفت داشته باشد به همسری نیازمند است که او را در برابر دیگران دوست داشتنی معرفی ...
  ...


 • حمایت از خود : همیشه به یاد داشته باشید که نیاز داشتن به کمک دیگران ضعف نیست. برای حمایت از خود شیوه های گوناگونی را بیاموزید و هنگامی که نیاز به کمک دارید از دوستان و آشنایان ...
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب