• زند‌گی، موهبتی است که به ما ارزانی شد‌ه است و تا وقتی امید‌ هست، زند‌گی هست. ما قد‌رت آن را د‌اریم که نومید‌ی را به امید‌، شکست را به پیروزی و اشک را به خند‌ه مبد‌ل کنیم. به شرطی که … ...


  • شما تا چه اندازه برای وقت خود ارزش قائلید؟! آیا از برنامه زمانی مشخصی برای به انجام رساندن كارهای خود پیروی می كنید؟! یك عامل بسیار مهم در هر موفقیتی برنامه ریزی صحیح و پیروی از یك برنامه زمانی مشخص … ...


  • من تا کنون در مورد عقاید مختلف در انسان های متفاوت، صحبت های زیادی کرده ام و حرف های زیادی با شما در این مورد که چگونه می توانید عقاید ...… ...


  • مطالعه موفق با تمرکز (تمرین های تمرکز حواس) قدیمی ترین تمرکز که تاریخی بسیار کهن دارد و در بیشتر فرهنگهای باستانی و بومی و در میان قبایل بدوی و بسیاری از ...… ...


  • همه آنچه را که به‌دست می‌آوریم، همه آنچه را که به‌دست نمی‌آوریم و یا از دست می‌دهیم، نتیجه افکار خودمان است. جیمز آلن شما با کلام خود می‌توانید روند حوادث را تغییر ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب