• شياتسو نوعى ماساژ شرقى است، با هدف بهبود و شفاى بيمارى‏ها از طريق مالش و تحريك نقاط و کانال هاي انرژي كه اساس روش طب سوزنى هستند… ...


  • تاريخچه شکل گيري اين روش چيست؟

    مطابق آنچه در طب سوزني گفته مي شود فشار بر روي نقاط حساس مربوط به طب سوزني سبب ترشح آندرفين در بدن مي شود که مسکن است.

    اين روش چگونه ......


  • روش شياتسو را مى‏توان براى پيش‏گيرى از بيمارى‏ها، يعنى حفظ تعادل انرژى درونى بدن و حفظ هماهنگى آن با محيط زندگى به كار گرفت

    روش شياتسو را مى‏توان براى تغيير روندهاى انرژى در بدن استفاده كرد. و ...… ...


  • تنها اخطار پرهيز كه درباره كاربرد روش شياتسو ماساژ درمانى مى‏توان داد اين است كه هرگز نبايدآن را روى بيماران سرطانى اجرا كرد؛ زيرا جريان مايعات و انرژى‏هاى بدن را چنان تحريك مى‏كند كه ممكن است باعث گسترش ...… ...


  • خطوط نصف النهاري مفهومي يكتا در طب شرقي است و در طب سنتي به عنوان مكملي براي سيستم مجرايي ، لنفي و عصبي در نظر گرفته مي شود . شما مي توانيد آن ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب