• امروزه اکثر خانواده ها با مساله لجبازی و پرخاشگری کودکان خود مواجه هستند بدون آنکه از ریشه و علل آن آگاهی داشته باشند. در این رهگذر بیشتر خانواده ها نمی دانند علت لجبازی و پرخاشگری چه بوده و ...… ...


  • تعداد قابل توجهی از کودکان پیش‌دبستانی که در خانه پرحرف و مطمئن به خود هستند، در اجتماع به صورت وابسته به دیگران و خجالتی ظاهر می‌شوند. بسیاری از این قشر کودکان، به سختی خود را با محیط اجتماعی وفق ...… ...


  • انزواطلبی به عنوان یک اختلال رفتاری، از جد‌ی‌ترین مشکلات برخی از کود‌کان است. شرم و خجالت کود‌کان منزوی ممکن است آنها را از به د‌ست آورد‌ن مهارت‌ها و آماد‌گی‌های لازم برای بسیاری از فعالیت‌هایی که همسالان‌شان از آنها ...… ...


  • در عین حال که وجود رابطه ای صمیمی و همبازی شدن با بزرگسالی مهربان برای ایجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نیازمندی ها، پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات کودک الزامی است، کنش متقابل با کودکان دیگر ...… ...


  • اعتماد به نفس برای کودک مثل سپری است در برابر چالش های زندگی. کودکان که نگاه مثبت به خود دارند راحت تر می توانند از پس ناسازگاری ها و تضادها برآیند و در مقابل فشارهای منفی مقاومت کنند. ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب