• به گفته ی انیشتین در قرن 19 ام فقط 2 درصد افراد قادر به حل این معما بودند. امتحان کنید که آیا قادر به حلش هستید؟… ...

  • آقا و خانمی یک گالن 12 لیتری پر از شیر دارند و میخواهند آنرا به دو قسمت مساوی تقسیم کنند… ...

  • اگر قادر بودید که این سه تست را پشت سر بگذارید، شما دیگر هیچ وقت نیاز به دکتر اعصاب و روان نخواهید داشت. مغز شما عملکرد خوبی دارد و ازبیماری آلزایمر در امان خواهید بود.… ...

  • شخصی درون زندانی حبس شده است. اتاقی که این شخص در آن نگاهداری می شود دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار راه دارد ولی دیگری به بیرون زندان راه دارد و منجر به آزادی ...… ...


  • در این سایت شما به ۳۰ سوال رابطه ای ( بدون حساب و با رابطه ی اشکال) پاسخ می دهید تا میزان هوش شما معلوم شود.

    ابتدا به سایت http://iqtest.dk/main.swf  بروید.در صفحه ی باز شده روی گزینه ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب