• ابتدا سطح كار را به كمك تكه هاي اسفنج مرطوب نموده و پيش از خشك شدن آن، با قلم مو و مركب، طرح را خاكستري رنگ مي كنيد. رطوبت مقوا باعث پخش شدن مركب و ايجاد سايه اي ...… ...  • مرحله اول براي طراحي از درخت، مشاهده فرم كلي درختان است. درختان داراي دو قسمت عمده تنه، شاخ و برگها هستند. اگر فاصله شما از درخت مورد نظرتان كم باشد نمي توانيد سوژه را به تمامي در صفحه كاغذ جاي … ...


  • سوژه را در مقابل خود قرار دهيد. با پهناي ذغال سراسر مقوا را يك دست و منظم سياه كنيد. بعد با دستمال كاغذي يا با دستتان روي آن بكشيد تا كاملاً سياه شده و از ذغال اشباع شود. اين مرحله … ...


  • وسايل مورد نياز: ذغال طراحي طبيعي يا فشرده (ترجيحاً فشرده)، محو كن، پاك كن، مقواي اشتناخ A4، كاغذ پوستي كمي بزرگتر از A4 سوژه را از اشيايي با جنسيتهاي متنوع انتخاب كنيد. با كمك ذغال (نه مداد) طرحي بسيار ساده … ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب