• ژاله: قطرات باران، سرشگ هو
  ژيل: جيلا(گيلكي)
  ...


 • شادي: خوشحال، شادان
  شبنم: قطره، آبي كه سحرگاه بر روي برگ و گل نشيند
  شعله: شرار آتش، زبانه آتش
  شقايق: گل سرخ، قرمز وحشي
  شكفته: گشاده، بازشده، هر گل سرخ بزرگ
  ...


 • صحر: بيابان، دشت
  صديقه: زن كوچك تر، راستگو
  صغري: زن كوچك تر
  صفور: دختر شعيب و زن حضرت موسي
  صنوبر: كاج، هميشه سبز
  صدف: پوسته ...
  ...


 • طاهره: پاك، مطهر، لقب و نام حضرت فاطمه(س)
  طراوت: شادابي،
  طل: زر، پر به
  طلعت: ديدار، برآمدن ستاره
  طيبه: پاك، مطهر، لقب و نام حضرت فاطمه(س)
  ظريفه:
  ...


 • ظريفه : ظريف، لطيف
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب