• گل بهار : كسي چون گل بهاري
  گوهر : جواهر، اصل
  گيت : جهان، دنيا،گلي بسيار خوشبو
  گيتي : جهان، دنيا،گلي بسيار خوشبو
  گيسو : موي سر
  گلناز : نام گلي ...
  ...


 • لادن : نام گلي خوشبو
  لاله : گلي خودرو كه در بيابان مي رويد و سرخ رنگ است.
  لعي : زن حضرت يعقوب
  ليدا : از نام هاي متداول ايران
  ...


 • مائده : سفره، خوردني ه
  ماري : زن سپيد و درخشان
  مرجان : درخت و شاخه هاي آهكي كه در دريا برويد
  مرجانه : ر.ك مرجان
  مرضيه : مورد پسند، نيكو
  مرواريد ...
  ...


 • ناتاش: نامي براي خانم ه
  نازنين : لطيف مانند ناز، دوست داشتني
  نازيت : پرناز وآنكه بسيار ناز كند
  ناهيد : ستاره زهره
  نجمه : كوكب، خوشه پروين
  ند : فرياد
  ...


 • وجيهه: زن زيبا، چهره گشاده و خوش چهره
  ويدا:
  وندا: آرزو
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب