• ظريف: نازك، لطيف
  ظفر : پيروزي
  ...


 • عابد: پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كند
  عادل : داد دهنده، دادگر، دادگستر
  عارف: شناسنده، صبور
  عاطف: مهربان، برگرداننده
  عاكف: گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي
  عباس: ترش رو، ...
  ...


 • غضنفر: شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي
  غفار : بخشنده، آمرزنده
  غلام: كودك، پسر كوچك، نوكر
  ...


 • فاتح: پيروز، گشاينده
  فايز : رستگار و غالب
  فتح علي: منسوب به فتح
  فتح الله: پيروزي براي خدا، پيروزي خد
  فخيم: بزرگوار، سربلند
  فراز: باز، نزديك، بالا بلند
  فرامرز: آمرزنده دشمن، از پهلوانان شاهنامه
  فرجام: انجام، انتها، ...
  ...


 • قادر: توانا، مقتدر
  قاسم : بخش كننده، توزيع كننده
  قباد: پدر كيكاووس
  قدرت: توانايي
  قدير: توان
  قربان علي: صدقه در راه علي
  قربان: نزديك شدن، هم نشين، فدايي
  قليچ: شمشير
  قنبر: يكي از ياران امام علي(ع)
  قهرمان: دلاور،
  قيصر: امپراتور
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب