• وارسته: رهاگشته
  وثوق : مورداعتماد، استوار بودن و پايدار
  ولي الله: دوست خدا، خدادوست
  وهاب: بسيار بخشنده
  ...


 • هاتف: سروش، بانگ كننده
  هادي: راهنم
  هاشم: كسي كه شير مي دوشد، شكننده استخوان
  هخامنش: درست كردار، درست انديش
  هدايت: راه نما، مرشد
  هرمز: خداي بزرگ، ستاره مشتري
  هژير: چالاك، ستوده، ...
  ...


 • يار; دوست، همدم
  ياسر: ساده و آسان، پدر عمار
  يحيي: زندگي بخش
  يدالله: دست خدا، از القاب علي(ع)
  يعقوب: اسب، جوي خرد
  يوسف: محزون، خشمگين، ناله كننده
  يوشيج: دهي در شمال ...
  ...

  دیدگاه‌ها برای ی بسته هستند | نمایش | 1388/05/28


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب