• چشم ها را ببندید و جمع کنید.ابرو ها را پایین بیاورید.گونه ها را بالا ببرید.دو طرف دهان را بالا بکشید .پس از 5 ثانیه انقباض رها کنید و به عضلات صورت استراحت دهید.این تمرین را ...… ...


  • دستها را دو طرف صورت و نزدیک گوشها بگذارید. سپس دستها را به سمت داخل فشار دهید و به سمت داخل بکشید. همراه با این عمل پوست صورت به سمت داخل کشیده می شود و ...… ...


  • دست ها را بر روی گونه ها بگذارید و دستها را به داخل فشار دهید.سپس دست چپ را در جهت عقربه های ساعت و دست راست را در خلاف جهت عقربه های ساعت دوران دهید.پس ...… ...


  • دست ها را  روی گونه ها بگذارید و دستها را به داخل فشار دهید .سپس دست چپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت و دست راست را در جهت عقربه های ساعت دوران ...… ...


  • به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید.حالا دهان را جمع کنید و لب ها را به سمت جلو بکشید ، گویی که می خواهید حرف او را تلفظ کنید. دندانها از یکدیگر جدا ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب