• کارایی دانش نوین عصر حاضر در تقویت نیروی حافظه نیز به زمینه هایی مانند افزایش ظرفیت سلولهای مغزی، افزایش توان بازخوانی و شناخت داده ها و در نهایت دستیابی به تسلط در این فرایندها محدود می شود.امروزه کارشناسان ...… ...


  • با وجود آنکه گاهی اوقات بعضی چيزها را فراموش می کنيم ، اما میتوان گفت روش هایی وجود دارد که باکمک آنها می توان حافظه خود را تقويت کنيم . باوجود يک حافظه قویتر، بهتر می توانيم فعاليت ...… ...


  • _ تعادل سیستم عصبی خودکار. _ کاهش تعداد ضربان. _ کاهش تعداد تنفس. _ کاهش فشارخون. _ پاسخ پوست به مقاومت الکتریکی افزایش می یابد. _ افزایش موج آلفا (الکترومغناطیسی) در مغز (امواج تتا، دلتا و بتا نیز در مراحل … ...


  • كارايي دانش نوين عصر حاضر در تقويت نيروي حافظه نيز به زمينه هايي مانند افزايش ظرفيت سلولهاي مغزي، افزايش توان بازخواني و شناخت داده ها و در نهايت دستيابي به تسلط در اين فرآيندها محدود مي شود. امروزه ...… ...


  • *آرامشی پایدار به سیستم عصبی می دهد. * کاهش تعداد نبض. * کاهش سرعت تنفس. * کاهش فشار خون. * افزایش امواج آلفا. * افزایش راندمان دستگاه قلبی _عروقی. * متعادل کردن فعالیت معده و روده. * متعادل کردن غدد … ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب