• تحقیقات جدید نشان داده است که حرکت های کششی و آرام بخش یوگا همانند هنگامی که شما در حال دویدن در یک سطح بدون شیب هستید کالری می سوازند و می تواند ...

    ...


  • تعریف مقدماتی یوگا در زبان سانسکریت ، بیان وحدت با جهان هستی یا تجربه یگانگی با واقعیتی عظیم است . یوگا به معنای تجربه ای از حقیقت، آگاهی از واقعیت و وحدت با ملکوت است . معنای دیگری ...… ...


  • آيا يوگا به كاهش وزن كمك مى كند؟

    يوگاى سنتى به طور اوليه ورزشى براى كاهش وزن نيست. يوگا شامل اجراى وضعيتهاى معين بدنى است كه در حين آن توجه خاص به تنفس به عمل مى آيد ...… ...


  • از آنجايي كه پذيرش برخي از بخشهاي تانترا براي افراد عامي مشكل بود ريشيها و اساتيد معنوي اين بخشها را از تانترا جدا كرده و بقيه را تحت عنوان تانترا يوگا و يا به عبارت ديگر يوگا معرفي ...… ...


  • چي کنگ يا کي کنگ يعني تربيت نفس يا تحصيل انرژي به منظور ترغيب هر فرد براي شرکت در فرآيند شفابخشي چند هزار فرم چي کنگ وجود دارد که مي توان آنها را به ...

    ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب